fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 68982 - 30.04.2012 : F-16 Brioni Vogošća - best (0)

Postavljanje linije na Ježevima


Max,

ja smatram da je bilo više razloga zbog čega je vaša komanda odlučila da 15. decembra privremeno obustavi daljnje operacije na Žuči: gubici u ljudstvu, vremenske neprilike, a i imali ste problema u rejonu Otesa i Azića, gdje ste izgubili veliki dio teritorije, pa ste morali razvlačiti ljudstvo i u tom pravcu.

Ne kažem da je bilo nekih velikih borbi cijele zime, ali je bilo povremenih napada i pokušaja. Mršo je poginuo, ne 27. nego 28. decembra. A poslije se desio i onaj već opisani događaj, gdje sam pominjao onog diverzanta i još nekoliko sličnih pokušaja. Ponavljam, datum je bio 1. ili 2. januar 93.

Pomenuo sam i jun 1993. godine, zato što je tad bio vaš najžešći napad na Ježeve. Ne znam stvarno da li ste imali samo 5 granata ili više, ali je tih dana i Vogošća granatirana, kao i cijela linija fronta.

Operacija "Prsten" se dešavala tačno od 3. jula, pa do 28. jula 93. g. i od tada su prekinuti napadi sa naše strane, jer je na nas izvršen pritisak od strane Zapada.

Slažem se sa tobom da su u ratu najviše stradali obični ljudi. Ti dobro znaš su upravo na Žuči sa vaše strane izbjeglice iz istočne Bosne bili "potrošna roba".

Ne bih se složio sa "Pravim" da je kompletna linija od naših rovova, pa prema Rajlovcu bila prazna. Na primjer četa iz Svraka se nije bila povukla. Čini mi se da se jedan njihov borac nedavno oglasio na ovom forumu, kako su oni odbranili Vogošću. Malo je pretjerao, ali sam siguran da nisu bježali. Tu liniju za koju Max pita, su upravo držali oni.

Sredinom decembra 1992. godine, kad je pala kota 830 i kad su se naši povukli iz "Obrenove kuće", prvi rov na liniji Ugorsko, koji nije pao je bio rov "broj 7" i u njemu sam bio tih dana. Taj rov se nalazio na samom rubu šume, pored samog puta koji je vodio prema Šabanovoj kući. Sa mnom je tad bio u rovu momak koji se zvao Kolja Kalaba, bio je izbjeglica iz Sarajeva, nosio je naočare. Bio je veoma obrazovan momak. Sjećam se pored nas u osmici je bio Zoran Milivojević zvani Šera, koji je bio veliki šaljivdžija i u tim teškim trenutcima.

Od "sedmice" pa do Ježeva su bili novi rovovi i gledali su u pravcu Obrenove kuće, a rov broj jedan se nalazio na samom desnom ćošku Mujkića brda (Ježeva) gledajući iz pravca Ugorskog.

Dalje, bili su rovovi od 1 do 5 na Ježevima i bili su okrenuti prema Ugorskom, a onda je linija ponovo savijala u pravcu Rajlovca i taj dio su držali Svračani. To su bili uglavnom izbjeglice iz Visokog i okoline, koji su nastanili selo Svrake pored Semizovca.

Jednom prilikom su me poslali kao pojačanje gore na Ježeve. Sjećam se dobro da nas je tad bilo baš podosta i da je bilo veoma hladno. Nije bilo nikakvih rovova, sjedili smo na ledini. Naložili smo čak i vatru. Sjećam se da je B. Durić, izbjeglica iz Zenice, inače karatista, tada prokomentarisao da ni njima (muslimanima) nije do ratovanja po ovakvoj hladnoći.

I da odgovorim "Pravom" u vezi one djevojke sa Orlića. Mislim da se radi o Ljubinki. Zvali smo je Ljuba. Išla je 3. jula 93. u akciju na Glavicu u ekipi sa Novom Drinčićem i Ratkom Dabićem. Bila je u šemi sa Dabićem, jer su stalno bili zajedno.
Idi na stranu - |listaj dalje|