fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 68830 - 23.04.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Odbrana Vogošće


Pozdrav za Maxa,

Danas je teško reći da li se mogla uzeti Vogošća ili ne, ali moje mišljenje je takođe kao i Maksovo. Ja sam jedne prilike opisao šta se dešavalo tog kobnog decembra '92.

Te noći kada je pala kota 830 i Golo brdo, na liniji su ostali samo borci iz Vogošćanskog bataljona na pravcu prema Ugorskom. Kompletna linija koju su držali borci iz Krivoglavaca i Rajlovca je bila prazna. Mislim da se te noći medicinsko osoblje zadnje povuklo sa Golog brda i rekli nam da nema nikoga na liniji sve do Rajlovca.

Blagovčani su se počeli organizovati da postavljaju liniju po Rosuljama, računajući da će Vogošća pasti u ruke muslimanima. Da ste kojim slučajem nastavili napadati na tu novu liniju koja je bila loše utvrđena i popunjena sa ljudima koji su uglavnom izbjegavali borbu, siguran sam da bi se ovi povukli kao što se to uradilo sa drugih kota. Sa takvom odbranom bi se Vogošća teško mogla odbraniti.

Teša je sa malom grupom zaustavio osipanje linije i napravio kružnu odbranu na koti 772 ali daljnja odbrana je bila nemoguća bez hrabrih momaka koji će da ostanu na linji kada počne napad. Da je krenuo neki jači i ozbiljniji napad odbrana ne bi izdržala a Tešini borci bi ako se ne bi povukli onda bi sigurno izginuli jer tada u Vogošćanskoj brigadi nije bilo ljudi koji su imali autoritet da narede vojnicima da se bore.

Međutim nije uslijedio taj odlučujuči napad i naše snage su se konsolidovale, napravile jako uporiše sa istinskim borcima na koti 772 i tako su uspjeli odbiti sve napade na tom pravcu.

Da je kojim se kojim slučajem krenulo u napad sa Golog brda prema Rajlovcu mislim da bi tim pravcem moglo puno više da se napravi nego u pravcu Vogošće. Naša komanda je ipak mislila da će muslimanski glavni pravac napad biti prema Vogošći.

Ovo se obistinilo nakon pola godine, ali je bilo bezuspješno i muslimani su na "Ježevima" doživili slom ofanzive "Koverat" u junu '93. godine.
Idi na stranu - |listaj dalje|