fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 68768 - 22.04.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Linija kod Saobraćajnog fakulteta


Moje mišljenje da nije došlo do napada na Vogošću iz pravca Saobraćajnog fakulteta je isto kao i Željkovo. Fakultet je već bio u poluokruženju i upravo zbog toga i oni su taj dio linije zvali "Metak". Svaki dalji ulazak njihovih snaga na tom dijelu terena stvorilo bi dodatne poteškoće koje su oni već imali u popunjavanju te linije.

U jednom od mojih tekstova sam napomenuo da su se nakon osvajanja Glavice muslimani počeli povlačiti iz Fakulteta, jer su imali velikih problema da neprimjetno dovode smjenu. Iako je njihova jedinica je smjenu obavljala isključivo noću, naše snage su redovno pratile ta dešavanja i vrlo često su bili granatirani dok je njihovo ljudstvo prilazilo zgradi Fakulteta. Svaki njihov ranjenik je bio u ozbiljnoj životnoj opasnosti zbog otežanog izvlačenja iz tog poluokruženja.

U toku naše operacije "Prsten" su veoma teško mogli da dolaze do tog djela i da izvlače ranjene i poginule. U to vrijeme vozilo hitne pomoći je nekoliko puta dolazilo do zgrade Plive i Fakulteta i svaki put bi izlazilo pod žestokom srpskom paljbom.

Vododerina, koju Miner spominje, je bila povoljna da se izvede diverzantska akcija i ja sam sa mojim saborcima Slavom i Galijem često izlazio do nje, ali popunjavanje linije nije bilo povoljno zbog velikog rizika.

U vrijeme kada sam preuzeo Vogošćanski bataljon, februara '93, "Pržionica" je bila naša osmatračnica sa brovingom. Ne znam da li se Miner sjeća tog perioda ali ja sam tada imao problema sa ljudima koji su sami sebe odredili da tu budu na straži. Petnaestak mladih i sposobnih boraca koji su dežurali na brovingu su odbili moje naređenje o premještanju na Žuč, zbog čega sam morao da napišem naredbu o sedmodnevnom vojničkom pritvoru za pokojnog Đoku, koji je bio najuporniji da se moja naredba ne ispoštuje.

Nakon toga sam odredio starije ljude iz Bataljona, kojima je bilo teško da izlaze na liniju iznad Ugorskog, da popune "Pržonicu" i radnju "Muje obućara". Tako smo se zaštitili od diverzantskog upada, koji je bio moguć da se izvede koritom rijeke.

U to vrijeme smo bili skoro sigurni da muslimani iz tog pravca neće izvesti napad na Vogošću jer smo znali da je livada ispred fakulteta minirana, pa tamo i nismo postavljali rovove. Mislim da je to vojnički bio ispravan i logičan potez.

Naš sledeći rov je bio u šumi iznad Saobraćajnog fakulteta, pa smo iz njega kontrolisali livadu između samačkih baraka i Fakulteta.

Kada je Blagovački bataljon preuzeo dio linje do Hrastika, oni su radi svoje sigurnosti postavili još jedan rovu u samačkim barakama i tako pokrili i dio linije ispred minskog polja.
Idi na stranu - |listaj dalje|