fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 68754 - 22.04.2012 : Miner Vogosca Vogošća - best (0)

Saobraćajni fakultet, Ježevi


Da, Pravi, štoljpi je sada u mojoj kolekciji.

Tada sam imao malo problema jer su me kritikovali za minska polja. Došao sam i izvidio teren ispred rovova. Lijevo ispred kuće u kojoj je bila veza je bio put koji je vodio prema Šabanovoj kući. Od tog puta je bila uzbrdica prema našoj liniji i upravo u tom ćošku nisam imao postavljene mine jer je taj ugao niže prema Glavici bio jako pregledan.

Na nekih tridesetak metara iznad puta je bio jedan grm. Tu sam primijetio mijesto gdje se je privukao napadač. On mora da je tu proveo dosta vremena i ugrabio je trenutak kad su naši bili opušteni i privukao se pod sami rov. Taj je imao hrabrosti ali nije bio neki specijalac jer se po bacanju bombe odmah dao nazad u bježaniju. Da je bio neka marka mogao je lagano uzeti taj rov. Vidi sam trag kako je sklizao nizbrdo i pošto su naši zapucali on je ispod puta propuzao prema Šabanovoj kući. U panici je kod grma zaboravio zelenu torbicu sa spomenutim rekvizitima. Kasnije sam ga prozivao da dođe po pitu i pištolj.

Lijevo od tog mjesta pa naviše sve naše mine su bile nedirnute.

Kasnije sam u puno prilika primjećivao mijesta na kojima su se oni provlačili i dugo osmatrali naše položaje, jer su ta mjesta bila dobro ugažena i uvaljana, a nalazio sam i ostatke konzervi i hrane.

Ipak, jedna me stvar čudi. Kako to da nikada nije došlo do napada iz smijera Saobraćajnog fakulteta. Jer dugo vremena nije bilo ni jednog rova između parka ispod Tasove donje kapije i Omladinske. Ja sam dugo tražio da se ta linija zatvori i tek krajem '93 sam dobio odobrenje i postavio rov kod pržionice. Kompletna livada od Samačke do Delića kuća je bila nepokrivena. Nekako u liniji od pržionice prema ćošku Saobraćajnog je bila jedna prirodna vododerina obrasla šibljem. Kroz nju sam dolazio pod samu Glavicu. Ja sam bio siguran da sam tuda mogao uvesti dobru ekipu i lijevo očistiti Saobraćajni, a desno krenuti uz Glavicu. To sam i predlagao ali me nisu slušali i to su životom platili pokojni Lalić i Grga.

U isto vrijeme, ovim putem su naši protivnici mogli doći pod Delića kuće i ispod pržionice komotno uzeti Đinđino brdo do spomenika. Tu su imali prirodnu zaštitu od artiljerije sa Blagovca. S obzirom da su u ljudstvu bili visestruko nadmoćniji, za jednu noć bi tu mogli uvesti hiljdu i više ljudi. Međutim, oni su pokušavali tamo gdje su bili izloženi artiljeriji kao na dlanu, a ispred su imali Tešu i njegove momke koje niko i nikada nije mogao pomijeriti sa tih pozicija.

Da su pokojni Boro i Mića poživjeli, možda bi se tako nešto i desilo jer sam sa Mićom u nekoliko navrata proveo dosta vremena u blizini Saobraćajnog i Glavice, a i Šef je volio takve vrste akcija.

Pozdrav od Minera

Miner,

ja mislim da oni nikada nisu planirali ovu akciju jer je na Saobraćajni fakultet bilo nemoguće dovesti veću grupu ljudstva a da ne budu primjećeni sa naše strane. U isto vrijeme, logistička podrška, izvlačenje ranjenika i eventualno povlačenje nakon neuspješne akcije bi bili značajno otežani zbog naše artiljerije.
Idi na stranu - |listaj dalje|