fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

krusevo - 68245 - 03.04.2012 : Patagon Olovćić Olovo - best (0)

Kruševo - pad i uspon


Vuče, kao prvo hvala na preciznom opisu navedenih uređaja, ja ipak mislim da to nije toliko bitno da li je bio RU 2/2 ili je RU 12. Sve to ne mijenja ništa, zar ne? Ipak hvala na pojašnjenju.

14 . 01. 1994. godine
Osvanuo jr dosta lijep dan. Uspostavlja se nova linija odbrane preko Šišnjaka, Krasula i u pravcu sela Prgoševa. Od detonacija se trese zemlja! Jednostavno više ne znaš šta po nama tuče. Posebno su mi se učinile strašnim jedna sasvim drugačija detonacije. Čuješ ispaljenje i eto ih po pet, šest pa čak i po deset. Šta je ovo, da te Bog sačuva? Neko mi kaže da je to VBR. Imali smo plan da na brzinu napravimo rovove od površinskog kamenja, ali smo od toga odustali jer ako ovo padne blizu, od detonacija će nas pobiti kamenje.

U podne je, u svom tom neopisivom haosu, došao kurir i obavjestio me da je Bolo poginuo. Nevjerica! Ne znam kako sam u tom trenutku izgledao, ali to nikada neću zaboraviti.

Kurir mi je šapatom prenio izvještaj komandanta brigade o Bolinoj pogibiji. I pored tolikih detonacija, borci koji su bili dvadesetak metara od mene, su shvatili šta se dešava pa su mi prilazili i pitali da li je tačno da je Bolo poginuo. Nije bilo šanse da su mogli čuti, ali su ipak nekako to osjetili, baš kao da je između njih i Bole postojala neka nevidljiva veza.

Nije bilo priče, suza nije mogla da se otisne lakše bi mi bilo. Gušila me nekakva unutrašnja muka i tegoba. U tom trenutku sam zaključio da će Olovo pasti jer je pao i simbol odbrane Olova.

Bola su odvezli u Ratnu bolnicu u Olovu, a zatim za Tuzlu. Nadamo se najboljem iako su rane preteške.

15. 01. '94. godine
Dan prolazi u opštem haosu. Ljudi su zbunjeni, informacije se teško prenose. Srbi neprestano navaljuju. Najprije tuče artiljerija, a zatim ide pješadija. Snage su nam na izmaku, MTS nedostaje, ljudi potisnuti na otvorenom i povlače se prema Siminoj kuči. Pada i linija Sokolačkog bataljona, tačnije pori se bez borbe da ne bi ljudi došli u okruženje. Srbi ulaze u Kruševo i tu ih zatiče mrak. Čuje se njihovi glasovi, pjevaju, pucaju, šenluče...

Nalazim se sa komandantom Brigade. Kaže mi da je poslao telegram komandantu Korpusa da dolazi odmah. Provlači se vijest da su stigle Živiničke ose. Raspoloženje se malo popravlja.

Komadant korpusa pred postrojenim vojnicima izlaže situaciju: "Ako četnici ujutro udare prvi, Olovo vam pada, ako mi napadnemo Olovo ostaje".

Nekima se ne ide u akciju, razumijem ih, ali rat je pa se mora. Srbi su nam pred Olovom, a porodice za leđima nemaju pojma šta se dešava.

Dolaze i Živiničke ose. Njihov komandant ih postrojava i izdaje zapovijest o učešću u akciji. Ne idu svi, samo oni koje on odredi. Ovi koji ne idu ljute se.

Koman Korpusa poziva komandire i određuje pravce napade. Ose su na centralnom dijelu.

02h, zima Vojska se uskomešala. Budi me jedan saborac i kaže mi da Ose kreću, a mi smo im na desnom krilu. Prikradamo se, da je makar malo brže pa da se malo zagrijem, ovako mi od zime cvokoću zubi. Uz to me obuzela i nekakva strepnja pred okršaj.

Pred nama se naziru objekti na Prgoševu. Odjednom javiše da su uhvaćena dvojica iz Osa. Pa kako, majku mu, pa ni akcija još nije počela. U tom trenutku se prolomiše rafali. Mislim da se u pojedinim trenucima nije znalo ko u koga puca. Ose, kada su saznale za zarobljavanje svojih boraca, su bez ikakve komande udarili po neprijatelju, pa su nakon toga lijevo i desno krilo mehanički prihvatili borbu. Prolama se Prgoševo. Na vezi javljaju da su četnici bježe prema Kruševu.

Svanulo je, a žestoke borbe se i dalje vode. Granate padaju daleko iza nas jer smo toliko blizu neprijatelju da ne smiju da primaknu vatru. Odjekuju bombe. Jedan borac iz Osa se nekako oslobodio, a za drugog čujemo da je ubijen. Mrtvih i ranjenih ima dosta na obje strane. Javljaju da su tri tenka ostala u nekoj dolini i da je posada u njima. Komanda je ne uništavati, već pokušati zarobiti.
Idi na stranu - |listaj dalje|