fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

krusevo - 68240 - 03.04.2012 : Patagon Olovćić Olovo - best (0)

O poginulom srpskom borcu


Pozdrav Željko,

Gospođa Milka Terzić mi se obratila sa pitanjem vezano za pogibiju srpskog borca u rejonu odbrane Olova ( Jelik ) pa shodno tomu zatražila je bilo kakvu informaciju u vezi s tim.

Poštovana gospođo,

jedan od rejona odbrane Olova je između ostalih i Jelik. Međutim, to je širok pojam i on počinje od asfaltnog puta Tuzla-Sarajevo, tačnije pilana Stupčanica pa do Zelenog vira. U sklopu te zone postojale su podjele na Maslenicu, Ražište Hak i do iznad sela Bioštica. Ovo je bila jedna od specifičnih zona odbrane koja se manifestovala kroz svakodnevne aktivnosti (granatiranje, pješadijska vatra i izviđačko-diverzantske akcije) po sistemu privuci se, odradi i razguli.

Rejon Jelika je obrastao visokom crnogoričnom šumom dobro utvrđenim linijama odbrane sa obje strane. Tokom cijelog rata VRS se nije pomjerala ni jednog metra u odnosu na zaposjdnuti položaj od 1992. godine. Armija muslimanske BiH takođe nije u borbenim aktivnostima na tom pravcu ostvarila pomake, ali je zbog udaljenosti od srpske strane izvršeno približavanje srpskim linijama i uspostavljanje novih linija odbrane. Iza leđa srpskim borcima bilo je jako uporište, selo Pridvorica u kojem je znao dosta često boraviti i tenk koji im je davao vatrenu podršku.

Vezano za vaše pitanje od 07. 09. 1992. godine, mogu da kažem da je to bila dosta konfuzna godina kada su se linije uvezivale, kada su bile česte akcije sa obje strane tako da postoji velika vjerovatnoća da se desilo to što vi tvrdite. Ovo ću sigurno da provjerim, ali mislim da je riječ o srpskom vojniku koga je pogodila direktno granata od RPG-a. Daću vam par detalja o ovoj pogibiji pa ako odgovara u redu, samo da napomenem da taj vojnik nije izvučen i ostao je na svojoj tranšei ili bolje reći ono što je odstalo od njega.

U to vrijeme je bio veliki snijeg i svakog dana i noći su se iz jednog srpskog rova čule grdne psovke na račun muslimana. Nije nam bilo jasno kako mu sve to padne na um. Nekoliko vojnika je molilo komandira da izvedu akciju da ga ućutkaju, pa im je to na kraju i odobreno. Jedna grupa se po snijegu privukla tom rovu, tačnije pod sami taj rov. U rovu se čula priča i galama u rovu. Mogao je vojnik sa RPG-om opaliti direktno kroz prozor granatu u rov ali nije. Čekao je na provokatora koji je psovao, koji je izašao tačno u određeno vrijeme. Popeo se na tranše i koliko ga grlo nosi povikao: "O balije! Jeb..." Gruhhhhh. Prolomio se pucanj RPG. Psovka nije dovršena a njegova životna priča je završena.

Ako to nije ovaj borac, a po podacima koje ste iznijeli ipak mislim da nije, onda je on nastradao u akciju na Kršić kada je mislim poginulo 12 srpskih vojnika iz jedan VP. Ni tada nije ni jedan poginuli srpski vojnik izvučen. Nismo za tim imali potrebu. Koliko se sječam da je bilo vojnika iz Novog Sada među poginulim a bilo je i domaćih.

Ipak u cilju pomoći da svako nađe svoga i ako ništa dostojno ga pokopa, ako Bog da u petak predam dužnost i idem malo za Olovo pa ću da provjerim tačno i da preko Željka javim. Ali stotinu sam puta prošao pored srpske crkve niko tu nije bio ukopan, ipak ću da provjerim kako bih vam dostavio što tačniju informaciju.

Pozdrav.
Idi na stranu - |listaj dalje|