fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

operacija_prsten - 68199 - 01.04.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (1)

Moja ratna biografija


Na poćetku rata sam kao običa borac čuvao stražu po ulicama i rovovima po Žuči i oko Vogošće. Negdje u jesen '92 sam prebačen u policiju Brigade sa planom tadašnjeg načelnika bezbjednosti da me postavi na mjesto komandira VVP.

Nakon pada velikog dijela teritorije na Žuči, u decembru '92, kada sam sa Tešom organizovao odbranu na Koti 772 i sa njegovom grupom spasio pad Mujkića brda ili "Ježeva" kako smo ih popularno zvali, a ujedno i cijele Vogošće, komanda Brigade me je u februaru '93. godine postavila na mjesto komandanta Bataljona.

Nakon uspješne odbrane od muslimanske operacije "Koverat" i naše ofanzive "Prsten", novembra '93 sam postavljen za komandira voda Vojne policije Vogošćanske brigade.

Kada su se u prolječe '94 rasformirale lake brigade na tim prostorima i od njih formirana 3. sarajevska brigada, postavljen sam za komandira Čete vojne policije i na toj funkciji ostao do kraja rata. Rat sam počeo sa činom desetara, a završio sa činom poručnika.
Idi na stranu - |listaj dalje|