fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

operacija_prsten - 68111 - 29.03.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Operacija Prsten


Da potvrdim F16 Brioni, da je njegov tekst koji govori u vezi rovova ispod "Ježeva", potpuno tačan. Sjećam se i tog rova o kome govoriš.

Pred sam poćetak ofanzive "Prsten", išao sam u izviđanje terena, kako sa okolnih brda, tako i sa naše linije. Pošto sam, po mom mišljenju, veoma dobro poznavao muslimansku liniju odbrane, gotovo sam bio siguran da bi kroz nju mogao proći žmireći, pa čak i noću i zaći za leđa neprijatelju.

Pošao sam u izviđanje terena ispred naše linije ispod Ježeva, gdje sam planirao da uvedem naše snage u napadu na kotu 850. Sa mnom je pošao Maunaga, Dabić i još jedan borac čijeg imena se ne sjećam. Kada smo ušli u rov, ja sam se okretao okolo gledajući konfiguraciju terena i osmišljajući način kako da uvedem naše snage, dok je za to vrijeme Dabić rovio džepove od uniforme i u njoj pronašao pištolj kalibra 7, 65.

Svuda po rovu su bili razbacani trombloni, koji su mi bili sumnjivog izgleda i tom prilikom sam rekao ostalima da ih niko ne dira da nebi došlo do neželjenih scena i tako je i bilo. Izašli smo iz rova a trombloni su ostali razbacani po rovu. Nakon završetka operacije "Prsten", baš na tom dijelu sam postavio našu novu liniju odbrane. Sve rovove od Ježeva i dalje prema Hrastiku smo isturili naprijed, ispred puta, koji se pružao od Golog brda prema Šabanovoj kuči. Na Hrastiku smo iskopali jedan dugački tranše prema Šabanovoj kuči, kako bi mogli kontrolisati prostor od Šabanove kuče pa prema Glavici. Na Ježevima nije više bila polukružna odbrana jer se linija dobrim dijelom ispravila do vrha kote 830. Tako smo dobili manji broj rovova sa boljom preglednošću, što je uveliko pomoglo da se smjene na straži mogu ivoditi 24/48.

Nakon osvojene kote 830, četu sa Ježeva sam rasformirao jer više nije imalo potrebe za njom. Blagovački vod se vratio u svoj bataljon a Hotonjski vod u kojem su bili Gali, Ranko, Đaja i još neki kvalitetni borci iz tog voda ostali su u mom bataljonu.

Nakon završetka operacije "Prsten" došao sam u žestok sukob sa Penom, koji je u komandi Brigade insistirao da ja ponovo preuzmem najteži dio linije, tj. kotu 830, a da njegovi ljudi pruzmu Golo brdo. Do tog dogovora nije došlo a komanda Brigade se bojala da bi moglo doći i do oružanog sukoba između nas dvojice. Međutim, iako nisam preuzeo zadnji rov na koti 830 do našeg novog sukoba nikada nije došlo, iako Pena zbog toga sa mnom dugo vremena uopšte nije kontaktirao.
Idi na stranu - |listaj dalje|