fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 67974 - 25.03.2012 : Max Sarajevo - best (0)

O borbama na Golom brdu


Pozdrav Mineru!

Na dijelu Golog brda gdje se zaglavio tenk tačno je da je oko tenka bilo leševa. Ti momci su izginuli par minuta poslije, kada su vidjeli da tenk gori, uhvatila ih je panika, a već sam naveo da niko od starješinskog kadra nije bio sa njima. Ti momci su pripadali Specijalnoj jedinici MUP-a, tačnije bili su 5. četa.

Ta 5. četa nikada nije korištena za borbena dejstva. Bili su neiskusni borci, i u toj četi su po mojim saznanjima bili oni mlađi momci koji su većinom bili štele.

Prije toga su držali linju na dijelu Muzeji - Ekonomska škola- Bristol- Elektroprivreda tj. desnom obalom Miljacke prema Grbavici.

Ta linija je bila najsigurnija u gradu i u tom dijelu od septembra 1992 god. pa do kraja rata nije bilo borbenih dejstava. Nije bilo napada ni sa vaše ni sa naše strane.

Napominjem da su bili neiskusni i da nisu osjetili šta je bitka. Tačno je i to da su imali dobru opremu, ali sjeti se one stare "Boj ne bije svjetlo oružje, boj bije srce u junaka!" . Moram priznati da sam im i ja sa svojom ekipom zavidio na opremi.

Dio te 5. čete, tačnije jedan vod, je radio po gradu kao OBL ( Luna zna sta to znači), u prevodu opet daleko od borbene linije.

Kao i većina, samo su se ložili na specijalce, i bilo im je drago da ih zovu specijalcima.

Napisao sam inicijale jednog k-dira koji ih je ostavio u tom paklu al hele nejse ... Kao što sam naveo, uhvatila ih je panika jer su vidjeli kako tenk gori i kako je presječena glavna komunikacija za dolazak pomoći ili izvlačenje, sa njima nažalost nije bio niko od starješina, samoinicijativno su počeli da jedan po jedan pretrčavaju oko tenka, ali su ih dočekali rafali tako da su jedan po jedan ginuli. Drugi dio je izginuo u dijelu ispod tenka, jer se nisu mogli izvući nazad pa je dobar dio izginuo u tom prednjem nagibu.

Taj dan, u veoma kratkom periodu, poginulo je njih 17.

Na noć prije 26. / 27. jula poginuo je jedan momak iz specijalne, a koji je jedini među njima bio iz starije i prekaljene postave. On se zvao Pandžić Edin.

Za posjetioca "F16 Brioni"

Momak koji je imao akreditacuju zvao se Ušanović Edin.

Na kraju ove priče, a nadam se da će se i ostali složiti sa mnom, u pravu si kada si napisao da se poslije 28. jula 1993. sve smirilo. Glavna priča o Žuči na ovom dijelu Golog brda je završena. U zimu na kraju 1993. i početkom 1994. nastavljene su aktivnosti na dijelu oko Visa, ( nešto malo oko Šabanove kuće ), Orahovog brijega i Sjeničke kose - Betanija. Poslije smo u proljeće 1994. pa do kraja nastavili na Bjelašnici i Treskavici. Nažalost, ni jedna operacija da li sa va"e ili na"e strane nije me mimoišla. Naš poslednji napad na Kotu 830 bio je 17. juna 1995 god. bez bitnijih pomaka linije. I u toj akciji smo imali gubitaka.

Nadam se da je sada malo jasnije!
Pozdrav
Idi na stranu - |listaj dalje|