fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

operacija_prsten - 67907 - 21.03.2012 : Max Sarajevo - best (1)

Malo informacija sa druge strane


Drago mi je da bar ovako možemo razmjeniti neke detalje oko minulih gluposti koje su se desavale u ratu, a da tek sada, nakon toliko godina poslije postajemo toga svjesni.

Kada sam naveo da se prisjetiš datuma, to sam govorio iz razloga što odgovorno tvrdim da Kota 830 nije pala do 26 jula. Lično sam bio tamo sa svojom jedinicom i branio tu kotu.

Sjećam se da sam sa ekipom od 18 ljudi preko kote 850 na kotu 830 došao 22. jula i tamo sso ostali do 24. jula.

Oni koji se sjećaju konfiguracije terena še takođe znati da se sa Kote 830 pruža pogled na Golo brdo.

Na dijelu Golog brda i to na nekom bageru je bila vaša zastava, pretpostavljam da je postavljena u noći 23. na 24 juli, gledano sa kote 830, a nama iza leđa. Zbog granatiranja nisam imao vezu sa komandom i nisam znao šta se dešava dole na Golom brdu. U prvom trenutku sam pomislio je da se neko od naših zeza.

24. jula sam ponovo preko kote 850 u jeku granatiranja, a imaju i snimci tog granatiranja, uveo jedan vod iz 1. brdske brigade koji nam je iz Starog grada došao u ispomoć i uvezao ih sa ljudima iz našeg 2. bataljona.

Niko od tih ljudi nije bio ni ogreban jer sam znao prilazne puteve, koji su koliko toliko bili sigurni.

Da ste uspjeli zauzeti dva rova ispod Golog brda, koje smo mi zvali "17" i "1", i popeti se na dio nekih 20 metara od bagera to sam saznao kada sam se prebacio do Jezera, gdje sam zatekaodosta vojske iz skoro svih jednica iz Sarajeva. Po meni, ovo je to bila glupost jer su naši oficiri na malom terenu grupisali veliki broj ljudi, a granatiranje nije prestajalo.

U Jezerima samo od rahmetli Šehovića dobili zadatak da se preko Golog brda tom famoznom tranšejom ( u kojoj ce se kasnije zaglaviti tenk 27. jula ) prebacimo do šume i to sa naše strane desno od rovova koje ste zauzeli što smo i uradili. Zadatak moje grupe je bio da napadnemo sa boka ali uz sadejstvo i ostalih koji su bili u dijelu iz pravca Visa.

Ako se sjećaš, u šumi smo se sreli sa jednom srpskom udarnom grupom i dobro popucali. Moram priznati da nas je onaj vaš BST imao kao na dlanu.

Jedan detalj mi se žestoko urezao u sjećanje, a odnosi se na to da ste nas taj dan prozivali jednog po jednog i to po nadimcima ili imenima, pa sam došao do zaključka da ste 14. juna na Mijatovića kosi ili tačnije kod "kuće sa krstom" kako smo je mi zvali, zarobili živog jednog našeg momka koji je bio ranjen, pa ste od njega saznali naša imena i nadimke. Inače tog momka su ponijeli početni uspjesi sa naše strane tako da se u tom zanosu odvojio od svog tima i otišao dublje među vas. Zbog prage i tenkova koji su doćli nismo mu mogli prići.

Možda ima onih koji ce reći da lažem ili izmišljam, ali to mi nije cilj, na takve stvari sam godinama ogluhnuo, ali sjećam se dobro jer nas je pored muških glasova prozivao i jedna ženski glas, ta zena je bila sa vama. Ovo mogu potvrditi samo oni vaši momci koji su bili gore taj dan, a ne oni koji su nesto čuli ili načuli, a takvih je nažalost mnogo.

Rat smo nekako uspjeli preživjeti, a hoćemo li mir???

Pozdrav!
Idi na stranu - |listaj dalje|