fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

operacija_prsten - 65762 - 26.02.2012 : - best (2)

Operacija Prsten


Nakon žestokih artiljerijskih i pješadijskih napada muslimanskih snaga na Srpsku Opštinu Vogošća, u cilju otvaranja opkoljenog muslimanskog dijela Sarajeva. U operaciju pod nazivom operaciji "KOVERAT", srpska vojska se pokazala kao čvrst bedem i dobro organizovana za odbranu Srpske Opštine Vogošća.

Zbog bojazni da će muslimani pokušati ponovo krenuti u napad, uslijedile su pripreme za kontra-ofanzivu naših snaga. Kontra-ofanziva je planirana da se izvede u što kraćem roku kako se razbijenim muslimanskim jedinicama ne bi dalo dovoljno vremena da se oporave od nanešenih gubitaka tokom njihove ofanzive. Kontra-ofanziva je planirana na svim djelovima oko Sarajeva i tu operaciju je glavni štab VRS nazvao operacija "PRSTEN".

Operacija "PRSTEN" je imala za cilj da totalno zaokruži teritoriju oko muslimanskog dijela Sarajeva i tako obezvrijedni tunel koji su muslimani iskopali ispod aerodroma kako bi se zaustavio protok robe i ljudstva i na taj način oslabi manevrisanje brojčano jače muslimanske vojske.

U vrijeme priprema za operaciju "PRSTEN", obavljao sam funkciju komandanta Vogošćanskog bataljona. U Vogošći je u to vrijeme bila formirana TG pod komandom potpukovnika Josipovića. Potpukovnik Josipović je osnivanjem TG Vogošća je uspio da uveže komande brigada Ilijaša, Vogošće, Rajlovca i Koševa, pošto su u to vrijeme ove brigade radile bez međusobne koordinacije, pa je dolazilo do rasula prilikom odbrane. Osnivanje TG Vogošća se pokazalo veoma bitnim, jer su naše jedinice postale jače i line odbrane su bile stabilnije, što se posebno vidjelo u toku muslimanske ofanzive pod nazivom "KOVERAT".

Poslije uspješne odbrane od žestokih muslimanskih napada, naša komanda je došla na ideju da krene u kontra-ofanzivu. Ta kontra-ofanziva je dobila naziv "PRSTEN". Po naredbi glavnog štaba VRS počele su pripreme za opereaciju "PRSTEN" . Potpukovnik Josipović je svakodnevno obilazio linije odbrane i razgovarao sa borcima. U jednom od tih Josipovićevih obilazaka linija, zaustavio se na "Ježevima", najopasnijem dijelu linije na Žući. U razgovoru sa borcima na liniji pitao je da li ima neko ideju kako najlakše može da se uzme brdo Žuč. Ja sam se, kao komandan bataljona uključio u razgovor i iznio svoje mišljenje, rekavši mu da je najlakše kotu 850 osvojiti noćnom akcijom i ukratko obrazložio detalje zamišljene akcije. Potpukovnik Josipović je rekao da je to dobar plan ali ga je odbio, rekavši da mi nemamo takvu vojsku koja može da izvede noćnu akciju. Prihvati sam to bez daljeg upuštanja u razgovor na tu temu ali do kraja rata, nikada nisam odustao od stvaranja takve jedinice.

Nakon višednevnog izviđanja terena, potpukovnik Josipović je pozvao na satanak presednika Opštine Vogošća, Rajka Koprivicu, zbog finansijske pomoći najbogatije opštine na prostoru na kojem će biti izvedena operacija. Sastanku su prisustvovali i svi komadanti brigada i bataljona iz sastava TG Vogošća. Na sastanku je potpukovnik Josipović prenio naredbu glavnog štaba i izneo plan na koji način da se pokuša zaštiti tajnost operacije. Od komandanata brigada je tražio da se napravi detaljan plan izvođenja borbenih dejstava i taj plan, u pisanom obliku, donese u komandu TG Vogošća. Civilne vlasti su dobile zadatak da kontrolišu kretanje civilnog stanovništa i tako smanji mogućnost prenošenja detalja operacije na neprijateljsku stranu. Upoznao nas je da je naša predstojeća akcija zamišlena kao lažni napad i bila je usmjerena na brdo Žuč.

Plan te akcije je bio da skrenemo pažnju na sebe, vežemo jedan dio muslimanskih snaga na taj prostor i tako oslabimo njihovu odbranu na našem glavnom pravcu, na planini Igman.

Nakon završenog informisanja u TG Vogošća, komandant brigade nas je pozvao da dođemo u komandu brigade radi detaljnijeg dogovora. Na sastanku komande brigade, komandant je tražio da komandanti bataljona naprave planove, svaki za svoju zonu odgovoronosti, i donesu u komandu brigade. Za naredni satanak komande brigade trebalo je donijeti kakak takav plan za izvoćenje borbenih dejstava.

Pošto je kompletna akcija bila planirana da se izvodi na zoni odgovornosto Vogošćanske brigade a glavni pravac napada pretžno sa moje zone odgovornosti, odlučio sam da napravim detaljan plan operacije za cijelu Brigadu. Nakon što sam završio kompletan plan akcije, razrađen u detalje, dao sam ga Jovi Maunagi, da ga pročita i iznese svoje mišljenje o tom planu. Jovo je bio moj pomočnik za bezbjednost, pa sam stoga smatrao potrebnim da ga upoznam sa mojim planom. Kada je Jovo pročitao plan u kojem su stajali svi detalji akcije, rekao mi je:

 • "Ovo je super, ništa ne brini ja ću odnijeti ove planove u Brigadu".

  Jovo je moje planove odnio prije zakazanog sastanka kod komandianta brigade, ne navodeći ko je stvarni tvorac tih planova. Kada je Jovo vidio da je komadant Brigade bio zadovoljan kako su napisani i pošao da uzme planove za sebe kako bi ih predstavi na narednom informisanju u TG, Jovo je uzeo planove i uputio se sa planovima u TG Vogošća. Jovo je plan pokazao Maji a onda i potpukovniku Josipoviću i tamo ponovo nije rekao ko je te planove napravio. Pošto su u TG mislili da je to Jovino djelo, to je Jovo iskoristio ka odskoćnu dasku da bi kasnije po završetku operacije "PRSTEN" postao novi Načelnik bezbjednosti u našoj Brigadi.

  Prošlo je dugo vremena dok se nije saznalo da te planove nije pravio Jovo nego ja, pa me je jednom priliko Majo, načelnik bezbjednosti pitao:

 • "Da li je istina da si ti, a ne Jovo, pravio one planove za našu ofanzivu?"

  Pošto su u planovima uključeni svi bitni i potrebni detalji za izvođenje akcije od pravaca napada jurišni jedinuca, položaja i upotrebe rezervnih jedinica, načina snadbjevanja MTS-a, upotrebe artiljerije i lokacije saniteta, TG Vogošća je planove dopunila sa detaljima za potrebe TG Vogošća i kao takvi proslijeđeni su u Glavni štab. Oni su pregledali planove i poslali odgovor da su saglasni sa njima.

  Vrlo brzo nakon dobijanja saglasnosti, počela je i sama operacija. U prvim danima operacije udari su prenešeni na brdo Glavica, dominantnu kotu iznad Saobraćajnog fakulteta. Osvajanjem Glavice uspjeli smo da vežemo puno muslimanskih snaga na tom dijelu linije. U toku žeštokih borbi uspijeli smo bez velikih problema da uništimo njihove snage koje su oni upumpavali u tu zonu borbenih dejstava. Kontrola nad tim dijelom teritorije je pomogla našim jedinicama da brzom akcijom ovladaju velikim dijelom planine Igman koja je u našoj ofanzivi bila glavni pravac napada.

  Dobro pokriven teren sa artiljerijom po okolnim brdima i tenkom u neposrednoj blizini iza aših leđ, sve jedinice koje su pokušale da priđu našu liniji odbrane na Glavici bile su lako razbijene. U našem prislušnom centru su čuli kako jedna od muslimanskih jedinicana govori njihovom komandanta da nisu stigli na liniju odbrane jer su svi vojnici u jedinici razbijeni sa srpskom artiljerijom.

  Poštovani,

  možda ne bi bilo naodmet pomenuti i to da je Operacija "Prsten" izvođena u julu 1993. godine, ako me sjećanje ne vara.

  Pozdrav, Željko
 • Idi na stranu - |listaj dalje|