fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bosna_komentari - 33842 - 25.06.2011 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

Balkanska teorija isključivost


Prije tačno dvadeset godina sam za potrebe Instituta za ispitivanje javnog mnijenja, koji je radio pri Fakultetu političkih nauka, vršio kompjutersku obradu jedne ankete provedene na teritoriji Bosne i Hercegovine. U anketi je učestvovalo oko 900 ispitanika. Izbor ispitanika je bio slučajan, ali se u odnosu poštovala starosna, vjerska, regionalna i obrazovna struktura, kao i još neki parametri. Rezultate te ankete objavile su sve novine u BiH. Podatke ove ankete više ne posjedujem, pa su svi navodi u ovom tekstu su bazirani na sjećanju...


Jedno od pitanja u anketi je bilo "Šta su uzroci za nestabilnu političku situaciju u SFRJ". Ogroman broj Hrvata je smatrao da je "vojska" dovela do političke nestabilnosti, dok su se Srbi i muslimani uglavnom izjašnjavali za "politiku", sa razlikom što je veliki procenat Srba smatrao da je politička nestabilnost posledica "vanjskih uticaja", tj. da su CIA i Zapad katalizatori političke krize na Balkanu.

Na pitanje "Da li ste glasali za svoju nacionalnu stranku? " gotovo 100% Hrvata je dalo potvrdan odgovor. Oko 94% Srba i oko 93% muslimana je potvrdilo da su uradili istu stvar. Ovo je za mene bio i ostao jako misteriozan podatak, i da nisam lično obrađivao anketu ni sam ne bih vjerovao u njega. Ako se može vjerovati ovoj anketi, ispada da su muslimani više od Srba voljeli "Komuniste" i "Reformiste". Drugo objašnjenje za ovu anketu je mogućnost greške na uzorku populacije, koja je moguća pri svakoj anketi.

Jedno od pitanje u anketi je bilo "Da li bi prve višestranačke izbore trebalo ponoviti? ". Ogromna većina ispitanika se u gotovo 100% izjasnila za "Da".

Ono što je smiješno, ili bolje reći žalosno, je odgovor na pitanje "Kada bi se izbori ponovili, da li biste ponovo glasali za istu političku partiju? ". Oko 99% Hrvata i oko 95% Srba i muslimana su potvrdno odgovorili na ovo pitanje.

Evo i nekoliko mojih komentara u vezi ove ankete:

  1. Hrvati nikada nisu vjerovali, niti će vjerovati da su spoljni uticaji bili značajan faktor u raspadu Jugoslavije. Uvijek su svoju vjekovnu čežnju za nezavisnom hrvatskom državom opravdavali srpskom dominacijom, koja je na neki način postojala u Kraljevini Jugoslaviji ali ne i u komunističkoj SFRJ. Onima koji malo bolje poznaju istoriju već odavno je postalo jasno da je Tito postao predsjednik Saveza KPJ ne zbog toga što je bio najsposobniji komunista tog vremena, već zbog toga što je Hrvate bilo moguće pridobiti da uđu u "novu" Jugoslaviju samo pod uslovom da čelu te komunističke tvorevine bude - Hrvat.

  2. Početkom devedesetih godina muslimani bili najveći Jugosloveni, ali su ubrzo nakon toga okrenuli ćurak i postali najveći nacionalisti. Nekadašnji Srbi su nesvjesno počeli da razmišljaju glavama Hrvata. Prihvatili su hrvatsku parolu da su Srbi, istinski borci za očuvanje cjelovitosti Jugoslavije, ustvari glavni krivci za raspad Jugoslavije.

    Kratkovidi muslimani još i danas tvrde da je Slobodan Milošević glavni krivac za raspad Jugoslavije, jer ne žele da shvate gorku istinu da je raspad svima nam drage Juge počeo sa prvim danima Prvog svjetskog rata, tj. prije nego što je Jugoslavija i stvorena.

  3. Opšta populacija na Balkanu iz tog vremena me je neodoljivo podsjećala na stoku, tj. krdo ovaca koje je vapilo za pastirom i njegovom kamdžijom. Još je žalosnije da je u to vrijeme, svaki pojedinac u Bosni i Hercegovini u sebi vidio ovna predvodnika i bio apsolutno ubjeđen da su njegovi politički stavovi ispravni. Tipičan primjer za ovo je i gore navedena anketa: svi stanovnici tadašnje Bosne i Hercegovine su bili sigurni da su svoj glas dali za pravu stvar i da bi svi ostali trebali da preispitaju svoje političke stavove. Siguran sam da se ovakva "teorija isključivosti" ne može sresti nigdje u svijetu sem na Balkanu. Zbog toga nam se i desio rat, kojeg smo zbog svoga jednoumlja i zaslužili.


Kada već govorim o najvećim zabludama iz devedesetih godina prošlog vijeka, želio bih da pomenem i jednu koja nije bila politička. U to vrijeme smo svi, ponavljam SVI, vjerovali da će kapitalizam riješiti sve naše životne probleme. Nekadašnjim Titovim pionirima socijalizam je smetao poput kamena u cipeli. Svaki pojedinac je u to vrijeme vidio kapitalizam kao sistem u kome će baš on da prosperira. Danas bi svako za sebe trebao da presudi da li je u tome uspio. Ako dođete do gorkog zaključka da niste, bar pokušajte da razmotrite činjenicu da je upravo Zapad plasirao ovu ideju na Balkan - u cilju lakšeg raspada Jugoslavije.
Idi na stranu - |listaj dalje|