fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 28522 - 01.05.2011 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Zaboravljeni heroji


Nekoliko dana pred početak muslimanske ofanzive, pozvao me je puk. Josipović kod njega na razgovor. U toku razgovora mi je ispričao da je na jednom dijelu linije nađeno razminirano naše minsko polje. muslimanski izviđači su našli minska polja i tom prilikom napravili prolaze kroz njih markirajući ih sa platnenim trakam u boji.

Rekao mi je da je pošao da obiđe naša minska polja, kako bi utvrdio koliko su ih uspjeli razminirati. Sa njim je tada išao jedan od komanidra te linije i jedan vojnik.

Kada su ušli u razminirana minska polja, komandir linije se uspaničio i zbog toga se Josipović morao vratiti bez obavljenog zadatka.

Predložio je svoj novi plan u kojem bi trebalo da sa mojom grupom za noćna dejstva, od tri do četri čovjeka, uđemo ispred linije, kako bi utvrdili koliko je razminirano minskih polja i na kojim pravcima neprijatelj planira da izvede ofanzivu. Ja sam prihvati njegovu ideju i rekao da moram obaviti razgovor sa borcima, jer sam za učesvovanje u akcijama, velikog rizika, tražio isključivo dobrovoljce.

Nakon razgovora sam otišao u komandu ČVP, sakupio sve vodove i njihove komadire, objasni Josipovićev plan akcije i tražio dobrovoljce za učešće u njoj. Kao i uvjek redovno su se za takvu akciju javljali Gali i Slava, ali se ovoga puta javio i Ostojić. Imali smo nešto više od dvadeset i četri sata da se fizički i psihički pripremimo za akciju.

Njih trojicu sam oslobodio svih aktivnosti u jedinici a pozadincima u jedinici sam naložio da nam pripreme opremu za noćna dejstva. To je bila izuzetno kvalitetna noćna optika, koju smo zaplijenili od francuskih legionara, kada smo ih zarobljavali zbog NATO agrasije na Republiku Srpsku.

Sve je bilo spremno za polazak u akciju, kada me je pozvao puk. Josipović i obavjestio me da se acija mora odložiti i zakazao je za sljedeću noć jer on ima neodložne sastanke.

Sutradan u jutro, puk. Josipović je teško ranjen kada je pošao u obilazak terena na vanjskom prstenu. Dok se njegovo vozilo kretalo cestom u pravcu Srednjeg, pala je granata neposredno ispred njegovog vozila i tom prilikom usmrtila vozača koji se prezivao Macan (ime sam zaboravio ali mu je nadimak bio Crni) a puk. Josipovića teško ranila. Ta nesreća se desila samo nekoliko dan pred muslimansku ofanzivu.

Na dionici puta Semizovac - Srednje, između Kameničkih stijena i brda Lipa, muslimanski izviđači su mogli da osmatraju dionicu puta sa teritorije koja je bila pod njihovom kontrolom. Na tom dijelu teritorije, između kota koje smo zvali Repetitor, zbog TV repetitora koji je bio postavljen na tom brdu i brda Lipa. Ta dva brda su naglo padala i pravila jedan veliki procjep, kroz koji je tekao mali potok a kraj potoka se pružao asvaltirani put, koji se spaja sa putom Semizovac - Srednje, a koji je nama koristio kao jedini izlaz iz okruženog Srpskog Sarajeva. Njihovi artiljerijski izviđači su mogli dobro da kontrolišu tu dionicu puta na dužini od par stotina metara, tako da su mogli upucati svoja oruđa da precizno gađaju.

Dobro proračunata brzina vozila i precizan pogodak minobacačke granate, od kojeg je poginuo vozač Radović i teško ranila puk. Josipović, uticala je puno na pad morala u našoj brigadi. Naša brigada je ostala bez pouzdanog čovjeka koji bi mogao povesti vojsku u odlučujuću borbu protiv višestruko jačeg neprijatelja.

Pukovnik Josipović je do njegovog ranjavanja neprekidno radio na popravljanju borbenih i artiljerijskih položaja, što je uveliko pomoglo u odlučujučoj bitci za odbranu Srpskog Sarajeva. Redovno referisanje oko priprema za odlučujuću bitku je nastavi i poslije ranjavanja. Referisanje je organizovao iako je bio u teškom fizičkom stanju. Njegovo kretanje je bilo izvodljivo jedino uz pomoć morfijuma, koji je uzimao kako bi ublažavao velike bolove dok se kretao po okolnim Sarajevskim brdima. To je na sve njegove bliske saradnike toliko psihčki uticalo, da smo svoje zadatke obavljali sa više elana nego obično, gledajući njega kako se pati dok priprema i organizuje odbranu Srpskog Sarajeva.

Kada je počela muslimanska ofanziva, puk. Josipović je još uvjek bio u lošem fizičkom stanju, nije se mogao kretati od velikih bolova, ali ga to nije pokolebalo i on je nastavi da obilazi okolna brda i izmješta artiljerijska oruđa na nove i bolje lokacije.

Stalno izmještanje artiljerijskih oruđa, zbunjivalo je neprijatelja prije a i u toku same ofanziva, zbog čega nisu mogli znati sa koliko snaga raspolažemo u odbrani Srpskog Sarajeva. Njegova upornost je mnogo doprinjela da se slomi neprijateljska ofanziva.

Moje mišljenje je da je pukovnik Dragan Josipović bio najzaslužniji čovjek za odbranu Srpskog Sarajeva, koji je u teškom fizičkom stanju nastavio da komanduje Brigadom do konačnog sloma muslimanske ofanzive, što je značajno uticalo na moral svih boraca 3. sarajevske brigade. Današnja vlast se odrekla generala Dragana Josipovića! Čak šta više, do dana današnjeg nisu se udostojili da mu obezbjede njegovu zasluženu penziju.
Idi na stranu - |listaj dalje|