fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

sokolje - 25624 - 23.11.2010 : Feniks Republika Srpska - best (0)

Kasarna Rajlovac


Tvoje tvrdnje da ste se naoružali iz kasarne Rajlovac dok je vojska bila na nekoj vježbi, a kasarna bila prazna, su priča za malu djecu. Samo bi idiot povjerovao da je vojska otišla na vojnu vježbu a vama ostavila otvorene kapije i ključeve od magacina sa napomenom koliko će dana kasarna biti prazna. Još je teže povjerovati da ste vi bili skromni pa uzeli (kako ti kažeš) samo malu količinu naoružanja.

Tačno je da je naoružanje koje sam pomenuo poticalo iz kasarne Rajlovac, ali ko, zašto, zbog čega i kada vam ga je dopremio, o tome treba da pitaš svoga Šemsu, "našeg" Šemsu i Vuketu.

Informaciju o ovom poslu je ubrzo stigla i do naše bezbjedonosne službe, pa je bilo jasno da se više ne može vjerovati službi koja je vršila obezbjeđenje materijalno-tehničkih sredstava. Zbog toga je Ratku Adžiću, čovjeku od povjerenja, upućen zahtjev u Ilijaš da pošalje svoje ljude koji će vršiti obezbjeđenje lica i materijalno-tehničkih sredstava te preuzeti uvid u dalja dešavanja u kasarni.

Jedna grupa tih momaka je svoju ozbiljnost u obavljanju sličnih poslova pokazala tako što su punih šest mjeseci vršili obezbjeđenje kasarne Ahmet Fetahagić u Visokom, a kada su dobili naređenje da napuste kasarnu izvukli su u Mokro sva materijalno-tehnička sredstva ne ostavljajući vam ni poderanu čarapu.

Odmah po dobijenom zahtjevu određene su dvije grupe za obavljanje pomenutog obezbjeđenja, a jedna od njih i pored vršenja obezbjeđenja onemogućila je pokušaj spajanja linije muslimanskih snaga na potezu Kralupi (Visoko)- Ahatovići. Ovo je bila akcija od izuzetnog strateškog značaja za muslimanske snage, i da je izvršeno spajanje ove linije muslimani bi za par dana krenuli na dalje uspostavljanje linije preko Dobroševića, čime bi bila uspostavljena uvezana linija fronta na relaciji Sarajevo-Zenica. Ovu akciju ću opisati drugi put.

Obezbjeđenje kasarne je izvršeno profesionalno, a u više navrata su odbijeni napadi muslimanskih snaga iz pravca Sokolja i tako osujećeni njihivo pokušaji da zauzmu kasarnu. Uvidjeviši da je kasarna previše tvrd orah za njih ostalo im je samo da snajperom gađaju civile koji su se sklonili u nju iz obližnjih ugroženih mjesta.

Da zaključimo, i sam kažeš da si imao trinaest godina kada se sve ovo dešavalo, pa mislim da nisi kompetentan da objektivno opisuješ događaje jer imaš iskrivljenu sliku realnih dešavanja a djelići slike koju ti posjeduješ daleko su od prave istine.
Idi na stranu - |listaj dalje|