fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

sokolje - 25620 - 22.11.2010 : Dijete Sarajevo - best (2)

1. decembar 1992. godine


To da je Šemso bio manipulator, u to vijerujem. Kada je 1. decembra izveden napad na Sokolje, vaši su probili liniju iz pravca Zabrđa i Rajlovca, na mjestu kuće Bora Lemeza pa preko livade do prvih kuća. Zatim ste osvojili i donji desni dio kuća iz Zabrđa sve do kuće Šemsa Jusupovića. Bili ste u naselju i počeli ste paliti kuće pa ste zbog toga bili zadržani par sati.

Iz pravca Rajlovca ste uspjeli zauzeti istureni rov, zvani "crvena kuća", a sa druge strane brda prema Zabrđu ste zauzeli i kuću Hilme Gluhića i par kuća oko nje. Ispod Hilmine kuće ste kroz malu šumicu krenuli sa dva tenka, dok je transporter već bio ušao duboko u naselje.

Desetak do petnaest vaših je pokušalo da formira liniju od navedenih kuća prema naselju. U roku od jednog sata stigla je ispomoć od strane Druge viteške brigade tj. jurišnika koji su zajedno sa lokalnim borcima formirali liniju odbrane i krenuli u protivnapad. Nakon toga je u vašim redovima nastalo radulo a ostavili ste i nešto svojih mrtvih u mahali. Jedan od tenkova je bio pogođen, ali se nažalost samo ugasio da bi nakon nekoliko minuta krenuo dole naniže prema Zabrđu.

Mi smo vas natjerali u jedan prolaz tj. kotlinu, nedaleko od kuće Muharema "Profe", ljevo od kuće Hilma Gluhica. Sve mine koje ste vi postavili blizu naših kuća su skinute i postavljene u ovu dolu tj kotlinu koju spominjem bez ikakvih pravila i nacrta. Mi da smo zarobili trideset posto vašeg nauružanja, da bismo vas potop protjerali preko Mijatovića kose i preko Paljeva.

Kao što doktor Lazić reče izlazili smo iz zemlje i to je tako i bilo. Zna se da je bilo poginulih i na našoj, isto kao i na vašoj strani. Tvrdite da vam Sokolje nije bilo bitno a jeste.

Mi smo se naoružali iz kasarne Rajlovac, za vrijeme dok je ista bila prazna jer je vojska otišla na neku vježbu. Bilo je samo par vojnika koji su "čuvali magacine". To su bile prve puške koje su došle na Sokolje a ostalo smo polako sakupljali od onoga što ostane iza vas.

Luna je tačan i realan i vjerujem da je bio u borbama. Ostale molim da ispričaju istinitu priču za 1. decembar 1992. godine, kao što sam je i ja ispričao.
Idi na stranu - |listaj dalje|