fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

nisici - 25559 - 13.11.2010 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Dragan Josipović


Puno vremena je prošlo od 1992. godine, tj. od početka rata u Bosni, pa se zbog toga mnogi ljudi i ne javljaju, jer ne mogu da se sjete detalja u vezi ratnih dešavanja.

Da li je moguće da danas neko može da napiše da Dragan Josipović nije htio da uradi nešto u toku rata? Onaj koji je napisao ovaj tekst ili nije ratovo ili iz dna duše mrzi Josipovića.

Pokušaću da opišem neka dešavanja iz rata, koliko mogu danas da ih se sjetim.

Od dolaska Dragana Josipovića u Ilijašku brigadu, ilijaska linija odbrane postala je toliko dugačka, da je komanda SRK izdala naredbu, da i I, II i III sarajevske brigade preuzmu dio lineje Ilijaške brigade, kao svoju zonu odgovornosti. Sav taj prostor, koji je osvojila Ilijaška brigada, odradila je to pod komandom Dragana Josipovića. Komandanti Ilijaške brigade, koji su nakon njega komandovali Ilijaškom brigadom, pokušavali su da očuvaju linije odbrane koje je Dragan formirao. Većini od njih to nije pošlo za rukom.

Krajem '93. ili početkom '94. godine, sve tri sarajevske brigade dobila su zonu odgovornosti na unutrašnjem i vanjskom prstenu sarajevskog ratista.

Zbog stalnih uspjeha Dragana Josipovića na prostorima vanjskog prstena, Glavni štab i SRK su organizovali ofanzivu na Olovo, koja se paralelno izvodila uz ofanzivu Dragana Josipovića. Ispred Glavnog Štaba, ofanzivu je nadgledao general Gvero a ispred SRK, ofanzivom je komandovao general Milošević.

Zbog pritiska svjetskih sila, ratna dejstva sa unutrašnjeg su prenijeta na vanjski prsten. Dvije pune godine su trajale ofanzive, kako sa naše tako i sa muslimanske strane.

Od prestanka borbi na Žuci pa sve do kraja rata, Vanjski prsten je bio najteže ratište u Bosni i Hercegovini. To dokazuje i činjenica da su sve elitne jedinice, na obje zaraćene strane, učestvovale u borbenim dejstva na tim prostorima.

Tadašnji komandant 3. sarajevske LPB, pukovnik Dragan Josipović, je učestvovao u svim borbenim dejstvima na vanjskom prstenu koja su se izvodila sa srpske strane.

Nadam se da će Velimir potvrditi tačnost ovog ovih podataka, jer smatram da je bio upućeniji a i raspolaže sa arhivom iz tog vremena.
Idi na stranu - |listaj dalje|