fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ilijas_nemanjici - 24799 - 17.08.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Preživljavanje u ratu (1)


Pregledajući svoju arhivu naišao sam na ovaj material, za koji smatram da je zgodno da ga objavim da se podsjetimo i da ne zaboravimo kako smo se snalazili u ratu.

Odmah na početku rata u opštini Ilijaš prestala su raditi sva preduzeća, ustanove pa i opštinski organi vlasti. Predsjednik opštine, ujedno i predsjednik SDS-a Ilijaš, Ratko Adžić sve podređuje vojsci. I sam je u vojničkoj uniformi koju ne skida do kraja rata. Sve ranije organe vlasti u vidu komisija angažuje prvenstveno za potrebe vojske. I direktore većih firmi uključuje u rad komisija da putem prodaje ili razmjene gotovih proizvoda, koji su se zatekli početkom rata, nabavljaju material potreban vojsci i građanima. Na takav način se uspjelo obezbeđivati hrana, municija, naoružanje, vojničke uniforme, obuća, lijekovi i sanitetski material za vojsku i građanstvo.

Materijalna sredstva su obezbeđivana u svim jedinicama SRK ista. Borci su dobijali neke article u organizaciji vojske bez obzira što su te iste artukle dobijali i od crvenog krsta u sastavu svoje porodice sa ostalim članovima.

Borcima su bila obezbeđena i mjesečna novčana sredstva. Pošto nije bilo plata, jer je svo vojno sposobno ljudstvo bilo u rovovima na liniji odbrane, to su se od ovih jedinih sredstava izdržavale cijele porodice.

Bogatije opštine su svojim borcima obezbeđivale i dodatna materijalna sredstva što Ilijaška opština nije bila u mogućnosti.

Ako tome dodamo još da skoro cijelu 1992. godinu građani Ilijaša nisu imali struju ni gradsku vodu, onda se dobija cjelovitija slika preživljavanja.

Vojne komande su koristile agregate za struju, a građani su u stanovima samo za rasvjetu koristili svijeće i za spremanje hrane peći na čvrsto gorivo, uglavnom drvo.

Voda je dovožena u cisternama, a neki građani su išli na javne česme i bunare.

Evo pregleda isplata novčanih primanja po mjesecima:

01. Za maj mjesec 1992. godine isplaćeno svim borcima bez obzira na čin po 2. 000 dinara.

02. Za period od 01. 06. do 30. 06. 1992. godine isplaćeno u dinarima 30. 08. 1992. godine:
 1. kapetan I kl. 10. 110
 2. kapetan 9. 780
 3. poručnik 9. 510
 4. potporučnik 9. 400
 5. zastavnik 8. 820
 6. stariji vodnik 8. 040
 7. vodnik 7. 784
 8. vojnik 7. 200


03. Za period od 01. 07. do 31. 07. 1992. godine isplaćeno 16. 10. 1992. godine u dinarima:

 1. major 13. 392
 2. kapetan I kl. 12. 307
 3. kapetan 11. 966
 4. poručnik 11. 687
 5. potporučnik 11. 470
 6. zastavnik 11. 040
 7. stariji vodnik 10. 323
 8. vodnik 10. 168
 9. vojnici 9. 300


04. Za period od 01. 08. do 31. 08. 1992. godine isplaćeno 30. 10. 1992. godine u dinarima:

 1. potpukovnik 20. 057
 2. major 18. 724
 3. kapetan I kl. 17. 236
 4. kapetan 16. 740
 5. poručnik 16. 368
 6. potporučnik 16. 089
 7. stariji vodnik 14. 911
 8. vodnik I kl. 14. 229
 9. vodnik 14. 167
 10. vojnici 13. 020


05. Za period 01. 09. do 30. 09. 1992. godine isplaćeno 17. 11. 1992. godine u dinarima:

 1. major 34. 650
 2. kapetan I kl. 31. 755
 3. kapetan 30. 780
 4. poručnik 30. 045
 5. potporučnik 29. 505
 6. stariji vodnik 23. 085
 7. vodnik I kl. 23. 035
 8. vodnik 21. 915
 9. zastavnik 28. 140
 10. vojnici 20. 160


06. Za period 01. 10. do 15. 10. 1992. godine isplaćeno 10. 12. 1992. godine u dinarima:

 1. major 29. 337
 2. kapetan I kl. 26. 731
 3. kapetan 25. 854
 4. poručnik 25. 192
 5. potporučnik 24. 706
 6. stariji vodnik 22. 668
 7. vodnik I kl. 17. 983
 8. vodnik 17. 875
 9. vojnici 17. 400


07. Za period od 16. 10. do 31. 10. 1992. godine isplaćeno 11. 01. 1993. godine u dinarima:
 1. major 31. 292
 2. kapetan I kl. 28. 513
 3. kapetan 27. 577
 4. poručnik 26. 872
 5. potporučnik 26. 354
 6. stariji vodnik 24. 179
 7. vodnik 19. 067
 8. vojnici 18. 560


08. Za period od 01. 11. do 30. 11. 1992. godine isplaćeno 28. 01. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan I kl. 75. 122
 2. kapetan 72. 652
 3. poručnik 70. 790
 4. potporučnik 69. 432
 5. stariji vodnik 63. 684
 6. vodnik I kl. 50. 498
 7. vodnik 50. 149
 8. vojnici 48. 900


09. Za period od 01. 12. do 15. 12. 1992. godine isplaćeno 13. 02. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan I kl. 58. 060
 2. kapetan 56. 214
 3. poručnik 54. 817
 4. potporučnik 53. 791
 5. stariji vodnik 49. 488
 6. vodnik I kl. 47. 835
 7. vodnik 46. 695
 8. vojnici 40. 500


10. Za period od 16. 12. do 31. 12. 1992. godine isplaćeno 25. 02. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan I kl. 61. 937
 2. kapetan 59. 961
 3. poručnik 58. 472
 4. potporučnik 57. 377
 5. stariji vodnik 51. 024
 6. vodnik I kl. 42. 238
 7. vodnik 40. 995
 8. vojnici 43. 200


11. Za period od 01. 01. do 15. 01. 1993. godine isplaćeno 24. 03. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan I kl. 166. 900
 2. kapetan 160. 400
 3. poručnik 155. 500
 4. stariji vodnik 136. 800
 5. vodnik 127. 000
 6. potporučnik 157. 900
 7. vojnici 126. 000


12. Za period od 16. 01. do 31. 01. 1993. godine isplaćeno 26. 04. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan 171. 400
 2. kapetan I kl. 178. 032
 3. poručnik 165. 872
 4. stariji vodnik 136. 800
 5. vodnik 134. 000
 6. poručnik 162. 032
 7. vojnici 108. 064


13. Za period 01. 02. do 28. 02. 1993. godine isplaćeno 30. 04. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan I kl. 133. 800
 2. kapetan 320. 800
 3. poručnik 311. 000
 4. stariji vodnik 254. 000
 5. vodnik 218. 200
 6. potporučnik 303. 800
 7. vojnici 235. 200


14. Za period od 01. 03. do 15. 03. 1993. godine isplaćeno 12. 06. 1993. godine u dinarima:

 1. oficiri i podoficiri 1, 343. 000
 2. vojnici 987. 000


15. Za period od 16. 03. do 31. 03. 1993. godine 12. 06. 1993. godine 12. 06. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan I kl. 1, 285. 130
 2. kapetan 1, 235. 080
 3. poručnik 1, 197. 350
 4. stariji vodnik 1, 008. 705
 5. vodnik 1, 052. 800
 6. potporučnik 1, 169. 630
 7. vojnici 917. 895


16. Za period 01. 04. do 15. 04. 1993. godine isplaćeno 24. 06. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan I kl. 2, 753. 850
 2. kapetan 2, 646. 600
 3. poručnik 2, 565. 750
 4. potporučnik 2, 506. 350
 5. stariji vodnik 2, 257. 200
 6. vodnik 2, 100. 000
 7. vojnici 2, 095. 500


17. Za period 16. 04. do 30. 04. 1993. godine isplaćeno 09. 07. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan I kl. 2, 753. 850
 2. kapetan 2, 646. 600
 3. poručnik 2, 565. 750
 4. potporučnik 2, 506. 350
 5. stariji vodnik 2, 257. 200
 6. vodnik 2, 100. 000
 7. vojnici 2, 095. 000


18. Za period od 01. 05. do 31. 05. 1993. godine isplaćeno 30. 07. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan I kl. 18, 570. 000
 2. kapetan 17, 951. 000
 3. poručnik 17, 449. 000
 4. potporučnik 17, 093. 000
 5. stariji vodnik 15, 600. 000
 6. vodnik 14, 631. 000
 7. vojnici 13, 031. 000


19. Za period od 01, 06. do 30. 06. 1993. godine isplaćeno 12. 08. 1993. godine u dinarima:

 1. kapetan I kl. 84, 661. 000
 2. kapetan 83, 661. 000
 3. poručnik 79, 399. 000
 4. potporučnik 77, 737. 000
 5. stariji vodnik 70, 767. 000
 6. vodnik 66, 243. 000
 7. vojnici 58, 620. 000
Idi na stranu - |listaj dalje|