fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

drinski_korpus - 24014 - 09.03.2010 : Ratko Obrenovic Detroit, Usa - best (2)

Drinski korpus Vojske Republike Srpske


1995. godine Drinski korpus je imao oko 15. 000 vojnika organiziranih u 13 geografski određenih jedinica, a to su:


 • 1. zvornička lpbr - U sastavu ove brigade nalazilo se osam bataljona i Podrinjski odred specijalnih snaga "Vukovi sa Drine". Ukupni gubici Zvorničke brigade su 538 poginulih boraca, 32 nestala i 1800 ranjenih, od kojih je oko 1100 sa trajnim posljedicama invalidnosti.

 • 1. vlasenička lpbr - u sastavu ove brigade poginulo je 146 boraca. Kroz brigadu je prošlo oko 1500 boraca.

 • 1. birčanska lpbr - Ova brigada je poznata i kao Šekovićka brigada. Formirana je 19. maja 1992. godine, a u njenom sastavu su poginula 352 srpska borca.

 • 1. milićka lpbr - Kroz ovu brigadu je prošlo negdje oko 1500 boraca. Ova brigada je izgubila oko 226 boraca.

 • 1. bratunačka lpbr - ova brigada je formirana u novembru 1992. kao laka pješadijska brigada u sklopu Drinskog korpusa. Ova brigada je, zajedno sa Samostalnim pješadijskim bataljonom "Skelani", u prethodnom ratu imala 635 poginulih boraca. Brigada se sastojala od tri pješadijska bataljona i voda Vojne policije. U julu 1995. brigada je brojala oko 2.100 vojnika, a komandant je bio Vidoje Blagojević, koji je u Hagu osuđen na 15 godina zatvora.

 • 2. romanijska motorizovana brigada - Ova brigada je do novembra 1993. godine bila u sastavu SRK. U njoj je poginulo 286 srpskih boraca.

 • 1. podrinjska lpbr - ova brigada je poznata i pod nazivom Rogatička brigada. U sastavu ove jedinice poginulo je 227 boraca, što je izuzetno puno za opštinu koja je imala oko 10.000 Srba. Brigada je do novembra 1993. godine bila u sastavu SRK.

 • 2. podrinjska lpbr - Ova brigada je poznata i kao Višegradska brigada. Formirana je 12. maja 1992. godine. Kroz ovu jedinicu je prošlo je više od 1700 boraca, poginulo 144, a ranjeno oko 200. Prvi komandant Brigade je bio Drago Gavrilović. Ova jedinica je prestala da postoji krajem 1994. godine kada se spaja sa 5. podrinjskom lakom pješadijskom brigadom.

 • 3. podrinjska lpbr je takođe poznata i kao Čajnička brigada. U 1994. godini je prešla je u sastav Hercegovačkog korpusa pod nazivom 14. laka pješadijska brigada.

 • 4. podrinjska lpbr - brigada opštine Rudo. Ova brigada u 1994. godini prelazi u sastav Hercegovačkog korpusa i stapa se u 14. laku pješadijsku brigadu

 • 5. podrinjska lpbr - Višegradska brigada

 • Manevarska brigada

  Ostale jedinice Drinskog korpusa

 • 5. bataljon vojne policije
 • 5. inžinjerijski batljon
 • 5. bataljon veze
 • 5. sanitetski bataljon
 • 5. autobataljon
 • 5. mješoviti artiljerijski puk
 • 5. puk PVO
 • Samostalni pješadijski bataljon Skelani - prema mojoj slobodnoj procjeni ovaj bataljon je imao negdje oko tridesetak poginulih.
 • Idi na stranu - |listaj dalje|