fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vasi_komentari - 23293 - 13.01.2010 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (1)

Nacionalnost


Velimire, ne bi se složio sa tobom oko nacija u bivšoj Jugoslaviji. Tačno je da se nacija dobija po rođenju ali je kod nas došlo do nerazumjevanja šta je nacija a šta vjera, pa je tako muslimanski narod ostao bez nacije, što su i oni sami uvidjeli, pa su u raspadu Jugoslavije počeli stvarati novu naciju koja ima šansi da prođe u muslimanskom svijetu.

Danas se vidi koliki je problem što je stvorena makedonska nacija, koja danas pokušava da prisvoji grčku istoriju kao svoju i dolazi u sukobe sa Grčkom.

Kraljevina Jugoslavija je stvorena od tri naroda i to su stvarne nacije na tim prostorima, sve ostalo je vještačka tvorevina u komunističkoj Jugoslaviji, koja je razbila srpski narod na više nacija.

Muslimanski narod u Jugoslaviji je dobio naciju početkom šezdesetih godina, u to vrijeme je bila organizovana muslimanska teroristička organizacija "Mladi muslimani", koja je pripremala atentat na Tita. Nakon otkrivnja njihovih namjera, Tito im je dao naciju, da bi smirio muslimanski narod u našoj zemlji. Do tada su se izjašnjavali kao Srbi ili neopredeljeni, što je takođe bilo odobreno u našoj zemlji a poslije je bilo dozvoljeno da se opredjeliš i kao Jugosloven.

Ne želim da pišem o istoriji, jer svi znamo kako je došlo do stvoranja muslimanskog naroda na tim prostorima. Stvaranje nove nacije "Bošnjak" je imala za cilj da privuče muslimane iz razloga što ako bi osatala muslimanska nacija, u muslimanskom svijetu bi nastalo negodovanje, jer bi se tumačilo da su svi muslimani nastali od bosankih. Drugi razlog što se može vidjeti da je sad muslimanska politika usmjerena na širenje bošnjačkog naroda po ostalim zemljama bivše Jugoslavije. Danas postoje Bošnjaci u Crnoj Gori i Srbiji i ako Bosnu nisu vidili ni na geografskoj karti. To sve pokazuje da borba za Bosnu ima za cilj demokratskim putem na opredelenje do ocjepljnja i širenje bošnjčke teritorije. Jedan bosanski radio u Americi počinjao je svoj program ovako: "Sandžak, Kosovo, Bosna i Hercegovina, cilj je isti, cjelovita Bosna i Hercegovina". Da li neko može da nasluti šta predstavlja ova najava radio programa "Glas Bošnjaka"?

Danas muslimanski narod u Bosni, pokušava da govori iskrivljenu verziju Hrvatskog jezika a zovu ga bosanski, kako bi dokazali da oni ne pričaju srpski jezik.

Činjenica je da u svijetu mnogo zemalja govori engleski ili pak španski jezik i ako tu naciju možda i nevole ali im nije dato za pravo da zbog toga tuđem jeziku promjene ime i nazovu ga po svom nahođenju. Zbog toga mislim da je srpska politika krenula pogrešno od samog početka, dozvoljavajući da se srpski jezik krade i mjenja u neki drugi naziv. Prije svega borba srpskih političara treba da bude u tom smijeru, ako bi se u tom pravcu izvojevala pobjeda, onda nebi imalo potrebe da se Repoublika Srpska odvaja od Bosne i Hercegovine. U tom slučaju bi muslimanski narod tražio način da se izdvoji iz Bosne jer je to ustvari njihov pravi put. Zbog toga je ovolika borba njihovih političara da ugase Republiku Srpsku, jer se nadaju da će veliki dio srpskog naroda otići iz Bosne i prodati zemlju po bagatelnim cijenama, kao što je to već urađeno u i oko Sarajeva, kao i u mnogim djelovima Bosne pod muslimanskom kontrolom.

Kako vrijeme odmiče od završetka rata, sve se više uviđa politiku muslimanskih lidera da ovladaju cijelom Bosnom, što pravi veliki problem, pometnju i strah u srpskom narodu da ostani da žive u takvoj Bosni u kojoj se pominju age i begovi kao heroji a ne neko ko je iskorištavao narod i činio zlo na tim prostorima.
Idi na stranu - |listaj dalje|