fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vasi_komentari - 23275 - 12.01.2010 : Velimir Adžić Ilijaš - best (0)

Nacionalnost


Ovo je još jedna tema vrijedna rasprave. Ja ću iznijeti svoje mišljenje za koje smatram da je ispravno i veoma prihvatljivo. Najbolje će biti da je počnem objašnjavati na situaciji koja je bila za vrijeme Titove Jugoslavije.

Pratite me.

U toku popisa stanovništva građani bi popisivaču na pitanje koje je nacionalnosti odgovarali: Srbin, Hrvat, musliman itd.
Kako su oni mogli tako da daju odgovore? Pa znalo se da se nacionalnost stiče rođenjem. Ja sam Srbin zbog toga što su me rodili roditelji Srbi. Ja to obilježje steknem rođenjem i više ga nikada ne mogu promijeniti. Mogu ja otići i u Ameriku, Australiju, Njemačku, ali sam ja svugdje samo Srbin. Kako će meni tamo biti, kako ću ja biti prihvaćen, hoću li ja zbog toga biti prebijan, hoću li ja zažaliti što sam Srbin, niko mene to ne pita. Ja to ne mogu promijeniti. Jedino djeci iz mješovitih brakova su roditelji sporazumno određivali nacionalnu pripadnost pa se moglo dogoditi da muško dijete dobije nacionalnost po ocu a žensko po majci. Tako isto Hrvat, tako isto musliman i ostali.

U Jugoslaviji je postojala jedna kategorija koja je izjednačena sa kategorijom nacionalnosti, a to je Jugosloven. Bilo je dozvoljeno da se svako po svojim osjećanjima izjasni kao Jugosloven. E, to je stvaralo veliku zabunu i haos. Kako sam ja mogao postati Jugosloven samo na osnovu moje izjave koja se ne uklapa u napred navedenu zakonsku odredbu. To je ilegalno opredjeljenje! Za to mi čak nije bila potrebna ni dozvola roditelja! To nije moglo biti nacionalno opredjelenje, to je samo opredjelenje teritorijalne pripadnosti.

Međutim to je stvorilo pravi haos, jer musliman kaže, ako Srbin može reći da je Jugosloven, zašto ja ne bih mogao reći da sam Srbin ili Hrvat. Pa to je onda i Srbin mogao reći da je Hrvat. Taj haos je dozvolio da se jedno te isto lice svakog popisa iyjašnjavalo drugačije pa ga ne možeš uhvatiti ni za rep ni za glavu.

E, sad da probam objasniti pojmove Bošnjak i Bosanac. Kada sam nekada davno išao u školu, učio sam istoriju iz udžbenika koje su pisali ljudi koji tada nisu bili politički i stranački obojeni. Pisali su ih na osnovu naučnih činjenica. Tada sam saznao da se ljudi područja Vrh Bosne, a tako se zvalo šire područje oko izvora rijeke Bosne, zovu Bošnjaci. Dakle, to je obilježje uže teritorijalne pripadnosti i nema nikakve veze sa nacionalnosti.

Međutim muslimani traže sebi mjesto i državu, a država mora imati svoj narod i svoj jezik pa kažu da su oni po nacionalnosti Bošnjaci, a da im je jezik "bosanski". Bošnjaci po nacionalnosti ne mogu biti, to sam naprijed objasnio. Bošnjak, to je teritorijalna pripadnost jednom užem području i to ne administrativno teritorijalnom kao neka autonomna pokrajina.

Ne znam odkud im bosanski jezik? Čak im ni profesori nisu završili fakultet na bosanskom jeziku! Kad im prije djeca progovoriše bosanskim jezikom? Ma šta imam da se s tim bakćem kad je to obična šprdačina i nema veze sa stvarnošću. Pa znamo svi da muslimani govore srpskim jezikom kao i mi, jer su sa nama i rasli i išli u istu školu.

Oni po nacionalnosti mogu biti samo muslimani, a teritorijalno pripadnici kao i ja oko Sarajeva Bošnjak, šire Bosanac i ranije još šire Jugosloven i dalje ni makac.

Ali ova njihova propaganda ima duboku pozadinu koja bi u budućnosti i to najskorijoj trebala da proizvede sasvim novu situaciju u Bosni da mi svi budemo Bošnjaci i da svi govorimo bosanskim jezikom.

E, to malo sutra.
Idi na stranu - |listaj dalje|