fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

nisici - 23206 - 05.01.2010 : Jovo Pejić Sabanci - best (0)

Bitka,april 1994., Zubeta


Nakon što je pripadnik Armija muslimanske BiH opisao iz svog ugla događaje od 22. aprila 1994. godine mogu da kažem da je dosta tačno prikazao ono što se zbilo na raskršću šumskih puteva iznad sela Zubeta u podnožju planine Zvijezda.

Napad je počeo ujutro na istureni rov 1. čete VII bataljona 1. Ilijaške LPB. Iako je prošlo svega petnaestak dana otkako je ova četa preuzela položaje od Gardijske brigade (mlada vojska iz Kalinovika) ovaj rov, tzv. "kec" je dobro utvrđen jer su svoj položaj veoma ozbiljno shvatili Nišićani koji su držali ovu ključnu tačku naše odbrane. Drugačiji pristup bio bi ravan samoubistvu jer je iza utvrde bila livada, lijevo i desno isto tako, stoga je povlačenje u slučaju dejstva neprijatelja bilo nemoguće bez žrtava.

Onaj što je izašao iza bedema od balvana i osmatrao u trenutku kada ga je Sarajlija pucao pa zatim pao, ostao je živ i neogreban tako da ga ovaj nema potrebe nositi na duši. I sada je još uvijek zdrav i živ i uz brdo brz.

Muslimanski borac Čampara je prešao put i došao gotovo s leđa našim borcima iz rova broj 1, na rub one gore pomenute livade, sa desne strane gledano iz pravca Zvijezde. Nakon desetak minuta okršaja pristigli su uz brdo naši borci iz rezerve, interventna jedinica šarolikog sastava, koju su u većini činili borci interventnog voda iz Vogošće a koja je čekala u pripravnosti u Ravnima.

Nakon dolaska ove jedinice Čampara se našao u veoma teškoj situaciji jer su mu srpski borci prispjeli iza leđa, u "rov" koji je povremeno popunjavan mahom u toku noći a u ternutku napada bio prazan. Ovaj "rov" sastojao se od grudobrana koji su činila dva po vertikali povezana balvana i zaklon od kiše koji je bio šatorsko krilo razapeto na četiri kolca, sa strane prema napadačima zaštićen balvanima do visine oko 1, 5 metar.

Iako je bio pritiješnjen Čampara se hrabro i žestoko borio, pucajući i bacajući bombe koje, na njegovu žalost, nisu imale neko veliko ubojno dejstvo. To su bile crne bombe sa crvenom "kašikom" domaće izrade. Jednom od boraca interventne jedinice, Mrdiću M. , bomba je eksplodirala neposredno uz đon čizme dok je ležao iza zaklona od balvana a za posljedicu je imao samo lakšu povredu zgloba desne noge.

Bombe su padale među naše borce, bacane iz velike blizine, sa petnaestak metara a od gelera je lakše ranjeno 9 naših boraca, dok niko nije poginuo niti bio teže ranjen. Kada je Čampara likvidiran opasnost je prošla jer su ostali napadači bili iza "međe" i nisu imali pregled od drveća tako da su njihovi meci išli prilično visoko po krošnjama. Kao što reče gospodin, nastala je čista pat pozicija te su se oni nakon oko pola sata razmjene vatre povukli.
Idi na stranu - |listaj dalje|