fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

sarini_specijalci - 23133 - 25.12.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (0)

Specijalna brigada MUP-a RS


Jeste, javili su se oponenti Vogošćaninu Pravom a sada ću i ja da im se pridružim. Ispravka krivog navoda, što bi rekli političari. Naime, Pravi tvrdi da su tzv. "Sarini specijalci" bili najbolja jedinica u Vojsci Republike Srpske, sa čim se ja ne slažem iz prostog razloga što je ta jedinica bila van VRS, imala potpuno drugačiju organizaciju i sistem komandovanja "van domašaja Ratka Mladića", a zajednički sa VRS bio je jedino neprijatelj.

Jedinica je zaživjela neposredno pred izbijanje ratnih sukoba 1992. godine tako što se tadašnja "specijala" MUP-a BiH kojom je komandovao Dragan Vikić pocijepala i iz nje izdvojio "srpski" dio nad kojim je komandu preuzeo Milenko Karišik. Zauzimanje škole MUP-a na Vracama je bio prvi borbeni uspjeh Specijalne brigade MUP-a RS.

General Karišik nije se baš naročito proslavio u bitci na Sokolju a naslijedio ga je Goran Sarić-Sara. Jedinica je bila potčinjena ministru unutrašnjih poslova a u svom programu je čak imala i "specijalitet", služenje "policijskog" (nije vojni rok a u stvari je isto) roka u vrijeme rata. Regruti su bili locirani na Jahorini u hotelu Jahorina.

Kad pominjem ovu jedinicu ne mogu da se ne sjetim njenog predratnog pripadnika, specijalca Bore Perišića. Pričali su da je bio izuzetno sposoban specijalac koji je jednom prilikom, držeći se rukama za "sanke" helikoptera i viseći, prevezao se preko Sarajeva. Bio je rodom iz Zubeta ispod planine Zvijezda, a po izbijanju rata došao u rodni kraj i postavljen je za komandanta Okrugličkog bataljona.

Nažalost, nije se dugo zadržao na funkciji, nemirni duh odveo ga je dalje, otišao je u Ilijaš i MUP. Poginuo je pod čudnim okolnostima, kada je u automobilu naišao na punkt koji su držali specijalci, pančevački, niški ili koji već bjehu.

U vrijeme kada je Radovan putovao po Krajini, obilazeći mjesta koja bi sutradan padala u ruke neprijatelja, Specijalna brigada MUP-a i Srpska dobrovoljačka garda bile su jedine jedinice koje su se u opštem rasulu srpskih snaga organizovano suprotstavile neprijateljskom napredovanju.
Idi na stranu - |listaj dalje|