fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 23102 - 23.12.2009 : Miner Vogosca Vogošća - best (1)

Vatreno krštenje


Negde sredinom aprila, dok sam se vraćao iz Kiseljaka, čuo sam na radiju da su počeli vatreni okršaji u Vogošći. Uhvatila me je neka čudne groznica i strah jer cijela porodica mi je bila tamo. Vozio sam sumanuto da stignem kući.

Vogošća je bila pusta. Tek kod supermarketa sam vidio momke iz novoformirane Borine jedinice. Mahali su mi da stanem, a zatim me upozorili na snajpersko dejstvo iz zgrada ispod vodovoda. I dok sam ostavljao auto ispred hotela, začu se gromoglasna pucnjava iz pravca spomenika i desno sa Briona.

Malo mi je laknulo kada sam shvatio da Boro i njegova jedinica imaju kontrolu nad Vogošćom.

Ovaj događaj me je natjerao da upotrebim oružje koje sam kao trofej sačuvao prilikom zauzimanja stanice milicije. Otišao sam po oružje a zatim sam oprezno prišao Bori. Bilo je očigledno da mu je bilo drago što sam se priključio, a znao je i da sam bio i na obuci u Pančevu.

Osmatrali smo čistinu ispod spomenika, zgrade desno od "Asteriksa" i teren lijevo od škole. Neko je pucao iz pravca spomenika, i djelovalo je da je to nekako iza a ne iz neposredne blizine spomenika. Desno preko rijeke, iz pravca šljivika čuo se "garonja" a više nas su fijukali i meci iz tog pravca.

Tada nam je prišao pokojni Toša i rekao da je opazio nekoliko podignutih crijepova na zgradi ispod vodovoda. Dogovorismo se da jedna grupa vatrom pokrije krov, druga da pokriva šljivik desno preko rijeke, a Boro, Toša i ja da krenemo do "Asteriksa".

Tako smo i učinili. I dok smo trčali na cik-cak, Boro je pucao iz 84-ke u pravcu šljivika, Tošo je pokrivao zgrade lijevo od nas a ja sam pucao prema spomeniku i gore uz ulicu. Sa nam je trčao i jedan momak u uniforimi rezervne milicije. Zastali smo kod "Asteriksa", ali smo osijetili da tu nije dobro pa smo odmah krenuli u pravcu spomenika. Meci su udarali u asfalt, a dizali su i busenčiće trave. U tom trenutku su i ostali krenuli za nama. Ja, Toša i taj policajac smo puzali pored dugačkih temelja spomenika, dok je Boro hodao uspravno i glasno ih psovao pucajući ispred sebe i na desnu stranu. U jednom trenutku sam vidio da mu je noga čudno odletjela u zrak, i onda je Boro pao na leđa. Prišao sam mu i vidio da je dobio metak u petu. Pritrčali su i ostali momci i prenijeli ga u zaklon, lijevo od mjesta gdje je ranjen. Jedan od momaka je otrčao da doveze auto.

I dok su oni prenosili Boru, ja sam nastavio da pucam u pravcu šljivika. Rezervni policajac je čučao ispod samog spomenika. U jednom trenutku on je jeknuo i prevalio se na stranu. Bio je ranjen direktno u stomak. Opet je pritrčao neko od Borinih momaka i odvukao ga dolje do ceste. Ubrzo su ih negdje odvukli.

Vatra iz pravca šljivika je bila jaka pa smo morali da se sklonimo niže. Komandu nad našom grupom je preuzeo Gaga. Krenuli smo polako uz ulicu Đure Salaja. Svo vrijeme se iz pravca muslimanskih kuća čula pucnjava. I mi smo smo otvarali oštru vatru. Napredovali smo polako. Na raskršću gdje se odvaja ulica S. Krupića, nas je dočekala žestoka pucnjava. Toša je bacio nekoliko bombi preko Pećančeve kuće. Ubrzo potom, pucnjava je prestala. Nakon toga nije bilo nekih većih problema, i skoro nesmetano smo došli do benziske pumpe.

Mislim da smo ovom akcijom definitivno pokazali drugoj strani ko je gazda u Vogošći, jer su nakon toga svi ekstremisti iz ulice S. Krupić i Briona podvili repove i zbrisali preko rijeke, i da zajedno sa Alijom nisu ljubili guzu onom gadu i gaduri preko "bare" nikada ne bi ponovo ušli u Vogošću. Sa druge strane, ja sa ponosom mogu otići na onaj svijet jer sam tamo bio do kraja i nisam poražen vojnički nego podmuklo i kukavički. Konačno, uprkos tome što je bio rat, uvijek ću biti ponosan što sam se borio rame uz rame sa Borom, Božurom, Tošom i ostalim momcima.

Miner

Idi na stranu - |listaj dalje|