fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

betanija - 22955 - 29.11.2009 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (1)

Betanija


Prije nekoliko danas sam napisao tekst u kojem sam naveo da moje informacije nisu potpuno tačne i da bi ih trebalo doraditi.

Ovom prilikom ću se zahvaliti Siniši Simiću, što se uključio, da dopuni tekst o akciji na Betaniju u decembru '93 godine. Moja zamjerka, na njegov tekst je, što izvodi zaključak da ja nisam učestvovao, pa ću ovom prilikom biti direktniji o mom učešću u toj akciji.

Akcija o kojoj sam pisao, učestvovao sam kao komandir svih jurišnih jedinica, koje su bile pod direktnom komando tadašnjeg komadanta Brigade Zorana A. Sa svojim komandirima sam izviđao teren u pravcu kote 850 i Šabanove kuće. Pripadnici VJ su takođe paralelno sa nama izviđala taj teren. Oni su izviđali neprekidno 24 sata i bili su na liniji Jošaničkog bataljona, u pravcu Ugorskog i kote 850.

Tvoje kolege su bile smještena u hotelu "Park", a komanda Vogošćanske Brigade je bila smještena u osnovnoj školi, gdje nas je Stupar postrojio i dao naredbu da krenemo u napad na Betaniju.

Nismo išli na informisanje u njegovu komandu, sve naredbe smo dobijali u našoj komandi Brigade, gdje je on dolazi, pa odatle moj zaključak, da je bio smješten u osnovnoj školi. Ja nisam pisao gdje je bili smješteni tvoji saborci jer mislim da to nije važno, moje pisanje se odnosilo na Stupara. Bio sam iznenađen njegovom odlukom o promjene pravca napada, jer nismo izviđali taj teren, mislim da je stalno pokušavao da obmane sve nas, šta on planira. Pred sami polazak u akciju, Stupar je postrojio komandire i učesnike akcije, u osnovnoj školi "Moša Pijade", dao je naredbu da se krene na Orahov brijeg.

Bio sam na polaznom mjestu za napad, kada su Piksi i ostali poginuli. Piksi je poginuo na Orahovom brijegu, a ostali u nedovršenoj bolnici Betanija. Naša jedinica je dobila zadatak da po potrebi bude agažovana na tom pravcu. Za mene je kompletna ta akcija, tj. napad na Betaniju, bila pomalo nepromišljena i zato sam o njoj tako pisao.

Nekoliko puta smo doživili neuspjeh u napadima upravo na tom pravcu, pa me je zbog toga iznenadila Stuparova odluka. Ja sam ga nazvao nesposobnjakom, jer su njegove odluke za napad bile nelogične za sve učesnike. Nije to bila manvarska vježba pa da se neko igra sa ljudskim životima. Mislim da je on jedini i glavni krivac za neuspjeh i pogibiju oficira i boraca u toj ofanzivi.

U toj istoj ofanzivi, nekoliko dana prije napada na Betaniju, poveo sam jedinice u napad na Šabanovu kuću, i sa mnom je bio Mićo Vlahović sa svojom jedinicom. Napad je naredio pukovnik Stupar, kako bi zavarao stvarni pravac napada, bez razmišljanja da li se tim pravcem može probiti linija.

Ušli smo skoro do same Šabanove kuće kada sam naredio Mići da povuče svoju jedinicu nazad, jer je mukla tišina na muslimanskoj liniji odavala da nešto nije uredu. Kada smo izašli nazad, imao sam žestoku raspravu sa komadantom Brigade zbog povlačenja ljudstva. Nakon povratka u komandi sam razgovarao sa ljudima iz prislušnog centra. Rekli su mi, da smo bili primjećeni kako prilazimo i da su nas čekali da priđemo blizu a onda bi nas poklopiti minobacačima tako da se ne bi mogli povući, i tako bi nas skidali kao glinene golubove.

O svemu tome je bio upozoren komadant Brigade koji nije želio da nas povuče jer je Stupar od njega tako zahtjevao. Da su tada poginuli borci koji su bili sa mnom u toj akciji, mislim da se Vogošćanska brigada od tih gubitaka ne bi oporavila ni do kraja rata.

Zato sa pravom okrivljujem Stupara, jer su se sve jedinice stavile pod njegovu komandu, a on nije informisao potčinjene o svojim planovima. Išli smo kao ovce koje je on tjerao pogrešno odabranim pravcima.

Mislim da je naš napad na Šabanovu kuću, bio oko katoličkog Božića. To se dešavalo prije 16 godina, tako da nije čudo ako sam pogriješio u datumu.

Pravi,
mislim da je tvoje pisanje sasvim u redu! Ja mislim da ti čak nisi ni upotrijebio ime "Dušan", to sam učinio ja, jer tekstovi objavljeni plavim slovima su moji. Tvoje je lično pravo da izražavaš stavove i iznosiš svoja lična mišljenja o akcijama. Oni koji se ne slažu sa tobom imaju pravo da te isprave i da svoje stavove potkrijepe sa činjenicama. Napomena za posjetioce foruma: Kada iznosite svoja lična mišljenja, a posebno mišljenja o nadređenim starješinama bilo bi dobro da upotrebljavate frazu "Moje lično mišljenje je da... ".
Idi na stranu - |listaj dalje|