fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vojnicko_groblje - 22458 - 31.08.2009 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

Vojnicko groblje Sokolac


Na Vojničkom groblju u Sokocu pomenuto je 949 osoba, sahranjenih u 942 groba. U jednom grobu je sahranjeno 6 osoba, a na dva spomenika upisana su po dva borca, vjerovatno zbog toga što se vode kao "nestali" pa je rodbina samo upisala njihova imena sa druge strane krsta.

Saša (Mato) Perić Miodrag (Jagoš) Puketa Slobodan (Cvijan) Golubović Dragan (Jovo) Gutović
Saša (Mato) Perić
(1978-1993)
Miodrag (Jagoš) Puketa
(1977-1992)
Slobodan (Cvijan) Golubović
(1977-1992)
Dragan (Jovo) Gutović
(1976-1992)


Tri najmlađe osobe sahranjene na Vojničkom groblju u Sokocu su u trenutku pogibije imale svega 15 godina. To su Saša (Mato) Perić (1978-1993) iz 12. reda, Miodrag (Jagoš) Puketa (1977-1992) iz 13. reda, Slobodan (Cvijan) Golubović (1977-1992) iz 19. reda. Po 16 godina su imala tri osobe, sva tri rođene 1976. godine a poginuli 1992. godine. To su Dragan (Jovo) Gutović iz 10. reda, Miodrag (Mlađen) Lalić iz 19. reda i Jadranka (Nenad) Samaržić iz 20. reda. Po 17 godina su imali Božidar (Damjan) Marković, Nevenko (Vukašin) Starčević, Rajko (Milenko) Trifković i Saša (Ranko) Šikuljak kada je ratni vihor ugasio njegove mlade živote.

Miodrag (Mlađen) Lalić Šuro (Nikola) Kenjić Dragutin (Milan) Kakuša Momčilo (Luka) Subotić
Miodrag (Mlađen) Lalić Šuro (Nikola) Kenjić Dragutin (Milan) Kakuša Momčilo (Luka) Subotić


Najstarija osoba sahranjena na groblju je stara 82 godine. Radi se o Zorki Sikiraš (1910-1992), jednoj od desetak civila sahranjenih na ovom groblju. Ustvari, u grobu se nalazi samo nekoliko ljudskih kostiju koje su pronađene kao svjedok ovog stravičnog pokolja na Grahovištu 1992. godine: jedna ruka, par lobanja i još nekoliko kostiju. U devetom redu Groblja počiva Šuro (Nikola) Kenić (1920-1994) star 74 godine i vjerovatno najstariji borac VRS, dok Momčilo (Luka) Subotić i Jovo Vladušić (1920-1992) takođe počivaju u 31 redu i imali su 72 godine u trenutku smrti. Tu je i Miroslava (Risto) Bunjevac (1924-1992) stara 68 godina i počiva u 30. redu groblja. Isto toliko je bio star i Dragan (Milan) Kakuša (1925-1993) sahranjen u 25. redu, a samo godinu dana mlađi (67 godina) su u trenutku pogibije bili stari (1925-1992) Vojislav (Spasoje) Mrkajić sahranjen u 31. redu i Branko (Jovo) Terzić sahranjen u 30. redu. Relja (Nedeljko) Stolica je imao 66 godina u trenutku pogibije (1929-1995), a Neđo (Todor) Sikiraš iz 6. reda i Milinko (Dušan) Kovačević iz 11. reda su imali po 65 godina u trenutku pogibije (1927-1992).

Radenka (Petar) Bilal Olivera (Mladen) Dabić Nada (Novica) Manojlović Milanka (Mitar) Motika
Radenka (Petar) Bilal Olivera (Mladen) Dabić Nada (Novica) Manojlović Milanka (Mitar) Motika


Na Groblju se nalaze i posmrtni ostaci 23 osobe ženskog pola: Branka, Divna, Jadranka, Janja, Koviljka (2), Milanka, Miroslava, Nada, Olga, Olivera, Radenka (2), Radoslava, Ranka, Ravijojla, Slavojka, Snježana, Spasenija, Staka, Stana, Stanoja, Vukica, Zorka. Izvinjavam se ako sam nabrojao ili izostavio neko ime, ili pak naveo neko ime koje je muško.

Branka (Rajko) Motika Jadranka (Nenad) Samardžić Koviljka (Neđo) Šepur Olga (Jovo) Tešić
Branka (Rajko) Motika Jadranka (Nenad) Samardžić Koviljka (Neđo) Šepur Olga (Jovo) Tešić


Što se prezimena tiče, najviše žrtava su dale porodice Bunjevac (15), Damjanović (12), Trifković (11), Marković (10), Gavrić (10), Šurđić (9), Janjić (9), Petrović (9), Lalić (8), Šurić (7), Motika (7), Rašević (7), Mirković (7), Tešanović (7), Cvijanović (7) i Košarac (7). Ostalo su porodice sa šest ili manje poginulih.

Interesantno je i to da čak 33 sahranjena borca na Vojničkom groblju u Sokocu se zovu Dragan. Od ostalih imena najviše ima boraca sa imenom Zoran (27), Željko (19), Milorad (18), Rajko (18), Mirko (15), Slavko (15), Ranko (15), Nenad (15), Milan (13), Branko (12), Radomir (12), Neđo (11), Slobodan (11), Milenko (11), Savo (10), Borislav (10) i tako dalje...

Dva groba na Vojničkom groblju su prazna. Grob u kome će počivati Brano Trifković (1958-1992) se nalazi u 33. redu, sa drvenim krstom položeni na zemlju što je kod nas Srba običaj kada se u grobu ne nalazi leš. U 22. redu, odmah kod ulaza u groblje, nalazi se humka u kojoj će jednoga dana počivati Jela (Rade) Šuričić, rođena 1942. godine. Jela je još uvije živa i u jako dobrom fizičkom stanju. Imao sam priliku da je vidim kraj svoje humke, u kojoj će počivati kada se jednog dana upokoji. Naime, Jeli je odobreno da bude sahranjena na Vojničkom groblju jer tu počivaju i njena dva sina Milan (Borko) Šuričić (1967-1993) i Milomir (Borko) Šuričić (1964-1992) kao i njen muž Borko (Miloš) Šuričić (1939-1992).

Dodao sam i nešto fotografija kako bih upotpunio sliku ove moje tragične statistike. Uskoro ćete na ovim stranicama moći da vidite slike svih 942 groba koliko ih trenutno ima na Vojničkom groblju na Sokocu. Kako svaka žrtva rata zaslužuje pomen, dozvoliću vam da svaku fotografiju ukrasite sa nekom lijepom pričom. O mrtvima sve najbolje!

Na nekoliko grobova upisana je godina smrti koja pada u vrijeme kada se rat uveliko bio završio. Radi se o borcima koji su vođeni kao "nestali", neki od njih su završili kao ratni zarobljenici pa nije jasno koje godine su ubijeni. U takvim slučajevima praksa je da se upisuje godina identifikacije posmrtnih ostataka putem DNK, a ne godina nestanka. Valjda zbog toga što sve dok nema leša, ima nade za porodice...

Izvinite ako sam ponegdje pogrešio, imao sam dobre namjere a nadam se da ćete me i vi ispraviti. Sve ovo što ovdje napisah, bazira se na pretpostavkama i mojim ličnom zapažanjima. Ipak, najviše su mi "ispričali" grobovi.
Idi na stranu - |listaj dalje|