fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

srk - 22345 - 13.08.2009 : Pitar Sarajevo Bih - best (1)

Sarajevsko-romanijski korpus


Dana 22. maja 1992. general Ratko Mladić naredio je osnivanje Sarajevsko-romanijskog korpusa (SRK), kao jedan od pet korpusa u sastavu VRS. Bilo je zamišljeno da se taj korpus razmjesti na širem području Sarajeva, u bivšoj zoni odgovornosti Četvrtog korpusa JNA. Elementi JNA pristupili su snagama lokalne Teritorijalne odbrane i učestvovali su u organiziranju i popunjavanju redova SRK-a.

SRK je sačinjavalo ukupno oko 18.000 vojnika, koji su bili podijeljeni u deset do trinaest brigada, čija se brojnost kretala od nekoliko desetina do nekoliko hiljada vojnika, koji su bili raspoređeni u bataljone i čete.

U prvoj fazi svog postojanja, SRK je sačinjavalo trinaest brigada, tri samostalna puka za pružanje podrške i pet bataljona za tehničko održavanje i opskrbu.

Krajem 1993. i početkom 1994. brigade Rajlovac, Vogošća i Koševo pripojene su u novostvorenu 3. sarajevsku brigadu, tako da se ukupan broj brigada smanjio na sedam.




Idi na stranu - |listaj dalje|