fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ilijas - 22123 - 10.07.2009 : Slavko Ćurćija Srbija - best (0)

Najteži ratni dan


26. 06. 1995. god.

Nalazimo se na liniji naspram Solakovića ( 1. četa Semizovačkog bataljona). Muslimani neprekidno napadaju na Lipu koju drže borci 3. čete uz pomoć pripadnoka specijalne policije. Naš dio linije je relativno miran samo nam pošalju po neku 82 ku da bi nas vezali za položaj.

Negdje oko podne zazvoni mi telefon u rovu, javim se, a na drugoj strani dežurni u komandi bataljona. Traži upravo mene. Vezu prepušta mom srednjem sinu koji je u to vrijeme bio osnovac. Saopštava mi kroz plač da je poginuo Ognjen Popić sin moje svastike iz Kadarića. Momak 19 godina služio redovni rok u gl. štabu VRS u Han Pijesku. Šok i pitanje kako je poginuo. Sin ne zna pojedinosti. Tražim od dežurnog da mi da saglasnost da idem u Kadariće. On se nećka jer napadi na liniju ne prestaju i na moje obećanje da ću se vratiti na liniju odmah po obavljenoj sahrani daje mi saglasnost da idem. Silazim na cestu Srednje - Semizovac na mjesu gdje je nekad bila kafana Ranč, 9 km od Semizovca. Idem pješke prema Semizovcu. Ništa ne saobraća cestom jer je saobraćaj bio zaustavljen zbog stalnih napada. Tek nakon nekih dva kilometra hoda iz pravca Srednjg nailazi Tamić. Vozać sam staje i prima me. Usput mu saopštavam situaciju. Kod kuće se na brzinu presvlačim i sa svojim Stojadinom pravac Kadarići. Stižem pred kuću. Rodbima i komšije se već okupili. Roditelji u šoku. Poginuli još nije dovezen. Javljeno je da je saobraćaj prema Srednjem u prekidu i ćeka se da napadi utihnu ili padne mrak pa da prođu. Prisutan predsjednik opštine Ilijaš Ratko Adžić. Dogovaramo organizaciju sahrane. Mene su zadužili da kad bude vrijeme dovezem sveštenika Jeremiju Starovlaha za opijelo. Kamion sa poginulim siže tek pred mrak. Pratilac nam saopštava da je Ognjen poginuo sa još nekolicinom saboraca upavši u zasjedu koju im je napravila muslimanska diverzantska grupa iz Žepe koja je stigla skoro do komande glavng štaba. Tek tada počinju emotivne reakcije roditelja i ostalih prisutnih. Haos. Vršimo posljednje pripreme za ukop, opremanje i sprovod do porodičnog groblja u Kadarićima. Svjetla se ne pale ni na vozilima ni u kući zbog opasnosti minobacaćkog udara iz Podgore. Sahranu vršimo po mraku. Vraćamo se pokojnikovoj kući, pokušavamo utješiti roditelje. Ja se vraćam prvo svojoj kući u Semizovac, uzimam vojnu opremu i pravac štab bataljona.

Odatle me sa još jednim saborcem prebacuju na liniju. Napadi su utihnuli. Poneki rafal i poneka 82 ka. Nakon izvjesnog vremena saznao sam iz veoma pouzdanih izvora bliskih gen. Mladiću da je jedna od kapi koja je prevršila čašu bezobrazluka oko nazovi zaštićenih muslimanskih enklava bila i ova oružana diverzantska akcija od strane muslimanske diverzantske grupe.
Idi na stranu - |listaj dalje|