fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_olovo - 22109 - 07.07.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (5)

Kremenjača


Veliku, a možda i odlučujuću ulogu u sprečavanju daljeg napredovanja naših jedinica nakon zauzimanja Mačka odigralo je uporište Armija muslimanske BiH na brdu Kremenjača, kota 1069, brdo koje je svojom konfiguracijom pružalo idealne uslove za odbranu, iznad sela Musići. Dobro ukopani i utvrđeni, pripadnici Armija muslimanske BiH istrpjeli su sve udare artiljerije i pokušaje zauzimanja od strane naših jedinica.

Kada je čuo da se ide na Kremenjaču, jedan stari čiča, u II svjetskom ratu pripadnik četničkih jedinica, je govorio:
 • Teško ćete vi to uzeti, nismo ni mi mogli!
 • Ma bježi đede, govorili su mu, vi ste imali tandžare a vidi šta mi sve imamo.
 • Ne znate vi ništa, đeco moja, merdanija je to!

  Mnogi su se nagonili, ali nekako uvijek ispadalo je da je đed u pravu.

  Kad su došli Gačani, poznati j**e. nkovići koji su najžešće udarili, izgledalo je da je i Kremenjači kraj došao, ali se i tada održala.

  Jednog jutra general Ratko Mladić odluči da se lično uvjeri o kakvom se to uporištu radi. Sa sobom je poveo samo ličnog pratioca i desetak Čikovih boraca. Uz generala su išli Čiko i Goran Glišić, ostali iza a što se primicao cilj njegov pratilac, krupna momčina iz njegovog kraja, sve više je zaostajao za grupom.

  Neposredno pred ciljem general naredi i onoj dvojici da tu ostanu i oštro prekinu svaku dalju diskusiju i negodovanje boraca koji su se osjećali nelagodno jer general sam ode ispred njih direktno na neprijateljsko uporište.

  Kada je došao do rovova koji su bili "nevidljivi" muslimani su ga primijetili i zapucali iz njih. General se bacio u zaklon i dokotrljao do boraca koji su ipak krenuli za njim. Na desnom ramenu njegov pancir bio je razderan, pogođen metkom. Kad to primijeti, on pogleda po licima boraca i procijedi:

 • Bog te j", ovde stvarno tvrdo!
 • Idi na stranu - |listaj dalje|