fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_olovo - 22108 - 07.07.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (3)

O Mačku i 'Panciru'


I ja sam stekao utisak da g. Olovčić ne gaji zle namjere nego voli istinu pa ovaj post nadovezujem na njegovo kazivanje. Pošto sam već mnogo napisao o događanjima koje on pominje, ovdje će biti pojašnjene neke stvari.

Sam napad srpskih jedinica i pad Crne Rijeke prouzrokovao je veliko iznenađenje u redovima Armije BiH na Visoravni. Čudno je djelovala neka doza radovanja među muslimanskim borcima iz 126. brdske brigade. Preko radio-veze sa Poloma su izvještavali svoju centralu u Brezi o viđenom i seirili što je i Crnoriječanima "zaigrala mečka".

Mačak nije pao ni brzo ni lako. Gotovo mjesec dana nakon pada Crne Rijeke i žilavog otpora Armija muslimanske BiH, uz žrtve i na srpskoj strani zauzet je Mačak.

Period od pada Crne Rijeke do pada Mačka može se okarakterisati kao jako konfuzan. Srpske linije bile su postavljene ovlaš, govorilo se da će se ići naprijed, da nema ukopavanja. Borci su bili na otvorenom, nije bilo ni najlona, korištene su grane sa drveća kao zaklon i ono što je ponijeto od kuće (deke, vreće za spavanje) ili nađeno u okolini. Bio je mjesec novembar, potrefio se kišovit sa periodima snijega, noći užasno duge i hladne.

Za pokrivanje terena iza jurišnika na raspolaganju je bila samo jedna četa Nišićkog bataljona. Druga četa je pokrivala potez od Jelovca do Bijambarskih pećina a Treća od Moševića do Hadžića.

Koliko je bilo adekvatno pokrivanje terena od strane Prve čete najbolje može shvatiti neko ko je iz Crne Rijeke: Od livade iznad pećina do Nanića nije bilo nikoga sa naše strane. Linija je bila tek od kuće Behajida Neretljaka do na Gradinu, a nakon Gradine rupa do Ćivine uzurpacije, tu dva rova pa odatle rupa do Šupljeg kamena.

Nakon pada Mačka na njemu je ostala šuma koja je pružala prizor kao iz filmova apokalipse, nije bilo stabla koje je ostalo čitavo. U proljeće se osušila i djelovala još jezivije. Sa Mačka do Olova je 8 kilometara vazdušne linije a konfiguracijski bar još 30% od toga. Sa Mačka se ne vidi Olovo nego brda Mala i Velika Obla glava i Pogladin.

Sem Mačka uporište Armija muslimanske BiH bilo je i u blizini Kundakova groba ali je ono palo znatno lakše i brže, za jedan dan.

Nakon ovoga postrojbe Armija muslimanske BiH su se povukle u dubinu i niko nije znao gdje su. Kao logično se nametalo dalje napredovanje i zauzimanje dominantnih kota Ačkerov grob, Mala Obla glava, Velika Obla glava i Pogladin jer se sa sigurnošću utvrdilo da tu nema Armija muslimanske BiH.

Akcija je obustavljena, po mojoj procjeni, iz nekoliko razloga:
1. Akcija je potrajala znatno duže od planiranog, ušlo se u zimu koja je surova i sa obilnim padavinama, jurišnici umorni i iscrpljeni,
2. Nije bilo dovoljno "rovaša" za pokrivanje linija,
3. Otežano snabdjevanje boraca zbog izuzetno teškog i nepristupačnog terena,

Ovaj drugi uslov bio je najdominantniji. Inače, jurišnika nije manjkalo ali je deficit bio veliki među borcima koji pokrivaju liniju. Brigada garde iz Kalinovika pokrila je mnogo manji prostor nego što je to realno mogla s obzirom na raspoloživi broj vojnika. Njihovi rovovi na području od Zubeta do Hajdi bili su na svakih dvadesetak matara. Tu je bilo oko 300 vojnika a u martu "94. ih je smijenilo naših 70.

S druge strane, cijele Popratne strane bile su nepokrivene, naša Prva četa je razvučena od Kundakova groba, prema Ačkerovu grobu, preko Ravnih Kozlovaca, rubom Kotlina do Pećina.

Tek na proljeće "94. došao je Jahorinski bataljon a nešto kasnije i Sokolački, ali je otišla Garda, pa sem pretumbacija domorodačke boračke populacije nije bilo aktivnosti prema naprijed.
Idi na stranu - |listaj dalje|