fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ilijas - 21996 - 20.06.2009 : Kremeš Vogošća - best (0)

Re: Vraćanje putne komunikacije


Kremeška četa je bila u sastavu Semizovačkog bataljona i u to vrijeme smo držali rovove od puta za Korita do repetitora. Muslimani su prošli na položajima 2. čete, tačno naspram nas na lijevoj strani puta za Korita. Napominjem da su rovovi bili prilično udaljeni. Prošli su uvalom kraj kuće sa bazenom i izašli na put. Da nam ne bi zašli iza leđa, povukli smo se iz naša dva rova sa lijeve strane do koritskog puta. Vratili smo se do puta za Srednje i spojili sa repetitorom.

Ubrzo su nam iz pravca Srednjeg došli u pomoć momci iz Specijalne jedinice MUP-a. Sa uzvišenja ispod repetitora smo sa komandirom te jedinice ( mislim da su ga zvali Učo ) gledali kako muslimani prelaze put i kreću niz cestu prema Semizovcu. Izvanrednim navođenjem minobacača koji su muslimane razbili na cesti, omogućili su našim snagama iz pravca Semizovca da dobiju na vremenu.

Zatim krećemo da vratimo ta dva rova u koja su ušli muslimani. U žestokom okršaju pred samim rovovima gine nam komandir čete Todorović i B. Manojlović a uslijed stalnog granatiranja imali smo i dva teža ranjenika. Ubrzo pada noć, a počinje i jaka kiša.

Cjelu noć smo na motoroli slušali kako se svađaju "Mambe" i "Labudovi". U toku noći muslimani su se povukli.

Morao sam da ovo napišem, jer samo je jedna istina. Hoću još jednom da se zahvalim na pomoći ovim momcima, koje nismo čestito ni upoznali...
Idi na stranu - |listaj dalje|