fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_olovo - 21907 - 07.06.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (3)

Jokeri


Ovaj post u kojem se nalazi primjedba da ništa nije napisano o "sedmorici poginulih" koje je likvidirala IDČ "Jokeri" vjerovatno se odnosi na moje pisanje.

Redovniji posjetioci ovoga sajta mogli su uočiti da sam ja već pisao o događaju koji pominje ovaj neimenovani poznavalac događaja koji su se zbili na području olovskog ratišta. Naime, radi se o događaju od 16. 6. 1995. godine, kada su džokeri uspjeli da zauzmu dva rova u području koje je pokrivao Sokolački bataljon.

Tačno je da su tom (ne)prilikom poginuli naši borci, a nije se radilo o sedmorici nego su poginula četiri borca: Đurović Miodrag, Đurović (Miodrag) Željko, Kosorić Goran, Parlić Ranko. Tačno je i da su neki od poginulih odvučeni ispred naših linija.

Dakle, o tome sam pisao, kao i o onome što je uslijedilo u narednim danima.

Izviđačko-diverzantska četa Olovske brigade Armije BiH, tzv "Jokeri" bila je tokom rata angažovana u više akcija prema liniji odbrane koju smo pokrivali mi "Nišićani" kao i druge jedinice koje su imale z/o na našem području, tako da smo imali nekoliko žestokih okršaja. Sa njima su u sadejstvu najčešće bili muslimanski borci sa područja opštine Sokolac, tj. njihovi "specijalci", tzv. "Kobre".

Bili su opasniji u odnosu na druge slične jedinice, koje su pokušavale probiti naše linije, kao "Džamijski golubovi", "Živiničke ose", "Plave ptice", "Laste", Vikićevci i dr. jer su koristili "indijansku" taktiku privlačenja direktno u rovove, sa što je moguće kasnijim otvaranjem vatre, koristeći nebudnost naših boraca.

Tako su imali uspjeha na Mačku u novembru "94. , pomenutog 16. juna "95. kod Bijambarskih pećina, ali i neuspjeha iz jula "95. protiv "Brguljaka", naše IDČ i Čete vojne policije (pisao sam o tome u prethodnom postu) i u više navrata u drugim ranije pominjanim bitkama.

U napadu izvedenom 4. decembra 1994. žestoko su se sukobili na Malinovici sa Paljanima iz Jahorinskog bataljona ali su udarili na jako žilavog protivnika i nisu uspjeli probiti liniju u borbi prsa u prsa.
Idi na stranu - |listaj dalje|