fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 21751 - 23.05.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (1)

Šesnaestog juna 1995.


Šesnaesti jun 1995. godine, pun tuge i bola. U Sabancima sahrana Ilije Šepura. U Semizovcu u isto vrijeme sahrana Gorana Gavrića i Drage Lalića. Na sahrani i njihovi preživjeli saborci.

Neprijatelj nije mario za ove tužne skupove, nastavlja sa svojom operacijom "Koverat". Oficir iz komande brigade Dragan T. negdje pred kraj obreda sahrane stiže u Sabanke. Vijest crnu donosi: neprijetelj je probio liniju u zoni odgovornosti Sokolačkog bataljona i hitno je potrebno da IDČ krene u Bijambare i zatvori dalje napredovanje neprijatelja.

Oprostivši se sa mrtvim drugom borci su krenuli sa Draganom u nepoznato. U Sabancima je bila jedna polovina čete dok je druga polovina bila u Semizovcu. To su bili borci iz bivšeg Okrugličkog bataljona i oni su odmah krenuli da se spoje sa ostatkom čete.

Na putu Semizovac-Srednje ova grupa upada u nove nevolje. U međuvremenu je neprijatelj probio linije odbrane i na ovom potezu i njihovi vojnici ovladali su saobraćajnicom. Da bi stigli na svoje odredište borci iz IDč su ušli u korito rijeke Ljubina i kroz korito prošli kritičnu dionicu. Uspjeli su prije mraka stići na odredište i povezati se sa ostatkom čete.

Na putu do kritičnog područja u Bijambarama borci iz IDČ su doznali da je neprijatelj primijenio do tada neprimijenjen potez: privukli su se liniji bez prethodnog otvaranja vatre i u klasičnoj borbi prsa u prsa uspjeli da ovladaju dominantnim rovovima i položajem.

Sada je neprijatelj došao s leđa našim rovovima i imajući vidu tu činjenicu kao i saznanje da su toga dana prilikom upada neprijatelja u istom rovu poginuli otac i sin iz porodice Đurević kao i jedan od najboljih boraca Romanije Goran Kosorić, većina boraca Sokolačkog bataljona napustila je liniju odbrane. Kada se tome doda nesnalažljivost u ovoj situaciji njihovog anemičnog komandanta Srete P. , nastaje stihija i ostaje velika rupa u području Bijambara.

Zadatak IDČ bio je da uveže liniju kroz šumu. Veliki značaj imala je činjenica da jedan dio Sokolačkog bataljona nije napustio liniju. To je bila četa Voja R. sastavljena od boraca iz Kalauzovića i Bara kao i borci sa Visojevice. Neprijatelj je neposredno pred padanje mraka u pokretu naišao na borce iz IDČ, te je došlo do sukoba nakon čega su se borci Armije BiH povukli prema novodostignutim linijama.

Ovog 16. juna napad je izvršen i na položaje Trećeg bataljona. Žestoka artiljerijska vatra tokom cijelog dana pokrivala je naše položaje. Ranjeni borci su zbrinjavani uz veliko požrtvovanje bolničara Mladena M. a od posledica granatiranja poginuli su Ljubo Klempić i Nenad Trifković iz sela Blaža kod Okruglice.
Idi na stranu - |listaj dalje|