fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ilidza - 21628 - 09.05.2009 : Oko Bijeljina - best (1)

Napad na Silos


Par dana pred Mratindan, tj. 24 novembar 1992. godine, stigla je naredba da se pripremimo za pokret jer se ide na Silos u Tarčinu. Pošto u to vrijeme nisu postojale jedinice za specijalna dejstva, iz svih bataljona Vogošćanske brigade je uzeto je po nekoliko ljudi i napravljena formacija koja će ići u Hadžiće, a zatim na Silos.

Jedinica je bila kombinacija dobrovoljaca, ali i onih koje je odredila Komanda. Među dobrovoljcima se nalazio i pokojni Predrag Beatović. Jedinicom je komandovao Miladin, koji nas je vodio samo do Hadžića, a zatim je komandu prepustio svome bratu Zoranu. Dobili smo i vodiča koji za koga su nam rekli da poznaje teren, što se kasnije pokazalo netačno.

Akcija je započela prije svitanja. Bio je mrak kada smo prošli pored nekog kamenoloma. Rekli su nam da budemo tihi, jer bi neprijatelj mogao da nas čuje. Zatim smo se popeli na neko uzvišenje sa kojeg je pucao vidik na sve strane. Spustili smo se među neke mlade boriće i rasporedili za udar. Rečeno nam je da se neprijateljska linija nalazi sa druge strane tih borića. Kad je stigla komanda za napad, krnuli smo žestoko. Desno krilo se odmah sudarilo sa neprijateljem, koji se odmah uspaničio i povukao. Mi smo krenuli u frontalni napad, ali su nas onda počeli gađati naši trocjevci i prage, što je omogućilo neprijatelju da se pregrupiše i napadne nas silovito. Dovukli i jedan trocjevac na nekom traktoru, tako da smo se našli između dvije vatre - naše i njihove.

Predrag Beatović je poginuo od njihove vatre, dok su Vito T. , Zoran (Miladinov brat), Vukota i još par naših boraca, kojima sam zaboravio imena, pogođeni od naših trocjevaca. Zoran je ostao teški invalid. U toj opštoj pometnji, uspjeli smo se povući i ponijeti poginule i ranjene. Problem je bio što nismo znali kojim putem da se vratimo, jer nam se vodič izgubio u vidu magle.

Tumarajući po šumi koju nismo poznavali, naletjeli smo na taj kamenolom koji su držali muslimani. Zapucali su na nas, ali niko nije bio pogođen. Nastavili smo dalje, i dalje se krećući po šumi.

Nakon izvjesnog vremena ugledali smo nekoliko vojnika sa oružjem. Nismo ih poznavali pa smo potegli puške jedni na druge. Srećom, na vrijeme smo prepoznali oznake naših boraca iz Hadžićke brigade, koji su nas proveli do nekog ribnjaka, gdje su kamioni došli po nas.

Možda će se neko od Hadžićana i sjetiti ove akcije i malo pobliže moći da objasni kako je došlo do toga da nas gađaju naši sa trocjevcima. poklope, moje misljenje je da nije bilo nikakve uvezanosto a ni Očigledno je da nije bilo nikakve uvezanosti između ljudi koji su komandovali akcijom.
Idi na stranu - |listaj dalje|