fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

zaboravljeni - 21314 - 10.04.2009 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Žene heroji!


Mali broj žena je bio angažovan na borbenim linijama! Sve su one bile istinski dobrovoljci za spas srpskog naroda od najezde brojčano jačeg neprijatelja. Tražila se pomoć žena i djevojaka, koje bi dobrovoljno pomogle brojčano maloj srpskoj medicini. Nedostatak medicinskog osoblja i opreme je bio čest uzrok smrti naših boraca. Nakon njihovog odziva formirana je jedinica. Obučene su za pješadisku borbu i prvu pomoć, kako bi pomogla borcim neposredno poslije ranjavanja.

Njihova pomoć je utoliko veća kada se zna da su one ukazivale prvu pomoć na prvoj liniji, i tako ranjenicima davale mnogo veću šansu da će preživjeti!

Nakon obuke one su raspoređene po linijama odbrane. Od samog početka njihovog rada moglo se vidjeti da se radi o hrabrim djevojkama koje su pod kišom granata i metaka, nesebično davale prvu pomoć ranjenim borcima. Danas ne mogu da se sjetim svih imena koje su došle u Vogošćanski bataljon, aliću pokušati da nabrojim koje sam zapamtio kao naj hrabrije, a to su: Gordana Sabljak, Sanja Radovanović, Željka Jovandić i Nada Manojlović.

Svaka od njih je davala sve od sebe za pomoć kako bi spasili našeg ranjenika. Koliko su bile hrabre pokazuje i to da su sve one bile ranjene prilikom borbi na Žući. Neke od njih položiše i svoje živote dok su pomagale svoje drugove. Tako je Nada Manojlović - Buha poginula za spas srpskog naroda.

Prilikom operacije "Prsten" u julu '93 godine naš bataljon je uspio da ovlada Glavicom. Bila je to dominantna kota iznad Ugorskog i Saobraćajnog fakulteta. Nada je imala zadatak da u improvizovanom stacionaru iz neposredno iza prve borbene linije u jednj od napuštenih kuća dočekuje ranjene borce, ukaže im prvu pomoć i proslijedi u vogošćanski Dom zdravlja. Svim borcima je veom stručno pomagala, a mnogima je na taj način spasila život! Neprijatelj je sa Menjaka primjetio veliku frekvenciju vozila kao i tenk koji je dejstvovao u tom dijelu linije. Počela su granatiranja. Naš heroj Nada Manojlović nije uspjela da se dokopa zaklona. Granata pade u njenoj blizini. Usmrti je, a ona ne uspje ni glasa da pusti. Nada je ostavila za sobom dvoje siročadi i muža Milovana, koji je na toj istoj liniji izgubio oko.

U toj akciji smo imali pomoć tenkista iz Ilijaša koji su kontrolisali prilaz Glavici. Tako dobro su obavljali svoj zadatak da borci iz rova nisu bili ni svjesni koliko je poginulo muslimanskih vojnika u pokušaju da povrate Glavicu.

Tenk je bio stacioniran neposredno iza prve linije koju smo zvali "Hrastik". Pratili su prilaz od Menjaka odakle su muslimanske snage neprekidno pokušavale da ubace jedinice kako bi povratili to brdo. Kada bi primjetili njihove prokrete uključili bi tenk poslije kojeg se na prislušnom centru moglo čuti da su uništeni i da nemaju ljudstva da idu dalje. U tom dijelu su izginuli Vikićevi i Velešićani. Njihove jedinice su imale više od stotinu poginulih i ranjenih u tim napadima.

Hrabrim tenkistima Ilijaške brigade čestitam na odlično odrađenom zadatku. Tom prilikom smo držeći Glavicu u našim rukama dali veliku mogućnost našim jedinicama da ovladaju Igmanom.
Idi na stranu - |listaj dalje|