fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 21101 - 18.03.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (1)

Završetak ofanzive iz novembra '94.


Nakon što smo zaposjeli dominantne kote na Gradini u toku dana 7. novembra "94. nije bilo dejstava neprijatelja po nama niti pokušaja da uzmu te kote.

Sa Gradine se pruža pogled na cijelu visoravan i da nije bio rat bilo bi istinsko uživanje u pejzažima sunčanog novembarskog dana. Polja pokošena poslednji put od strane svojih vlasnika kao da su sa zebnjom čekala nastavak neprijateljske ofanzive. A događanja su se smjenjivala kao na traci.

Negdje iza podneva neprijateljski tenk i srpski otpadnik Slaviša Šućur na njemu stigli su na Stuparevačku kosu. Tenk je vožnjom u rikverc izašao na tačku sa koje je kao na dlanu vidio polja i sela a onda ispalio prvi hitac. Zapušila se zemlja na kosini ispod Doma u Nišićima. Nakon ispalenja tenk se brzo povukao pa se poslije 3-4 minuta ponovo pojavio i ispalio novi hitac. Ovaj put je pogođen Dom. Još jednom se pojavio u istom intervalu i opet pogodio Dom. U Domu nije bilo ničeg sem telefonske centrale koja je nekim čudom ostala neoštećena.

Naši tenkovi su bili stacionirani na drugoj Gradini, iznad Nišića i izvodili su neke čudne manevre, čula se buka motora a bez i jednog ispaljenog hica prema protivničkom tenku i bez izlaska iz zaklona.

Iznenada se poajvio helikopter sa generalom Mladićem i spustio kod bivše kafane "Jelik". Odmah je to mjesto zasuto kanonadom nekoliko oruđa ali se helikopter podigao i otišao prema Krivajevićima.

Nekoliko boraca iz Druge romanijske brigade iz Sokoca bilo je raspoređeno na livadi ispod Zlotega gdje su se pokušali ukopati. Pošto su bili gađani granatama iz haubice i minobacača morali su potražiti zaklon. Trojica njih su utrčali u montažni objekat koji je prije rata bio škola.

Ova trojica nesrećnika bili su primijećeni i od strane tenkiste Šućura koji je sledeći hitac ispalio u objekat škole i svu trojicu ih pobio k"o zečeve. Da potvrdi rezultat i dotuče žrtve ispalio je Šućur još jedan hitac u školu i gotovo u potpunosti je uništio.

U svemu ovom haosu pojavio se odnekud džip i valjda maksimalno mogućom brzinom grabio livadom prema napuštenim Zlotegama. srpski patriota, dobri i pošteni Petar Trifković demantovao je glasine da je kukavica i bježi od borbe. Možda je to bio do ovog dana a vjerovatno nije imao dovoljno debelog razloga da pokaže svoju hrabrost. "Nešto" mu je ostalo u kući u Krčevinama i riješio je da se po svaku cijenu domogne toga. Granate su padale oko džipa ali ga ni jedna nije zaustavila. Uspješno je stigao na odredište.

Ovaj dan za Petra je definitivno bio dan izazova. Interventni vod se vratio sa Treskavice i u blizini komande brigade (ne)sretni Petar je naletio na njih. Jedan od boraca iz interventnog voda zapucao je u pravcu njegovog automobila a pogodio i teško ranio saputnika mu Miomira Čančara. Petar je i ovog puta ostao neokrznut i ponovo se pokazalo da ga neće metak ni geler.

Iste večeri po dolasku sa Treskavice interventni vod je ušao u Buljetovinu i uvezane su linije za odbranu preostalog dijela visoravni.

Narednog dana, 08. 11. 1994. neprijatelj je napao naše položaje na Gradini i na koti 1108 od minobacačke granate ranjena su trojica naših boraca. Okruglički bataljon je konačno skupljen i doveden na Gradinu te se počeo utvrđivati od kote 1108 preko Bezimenog visa desno do spoja sa Sokolačkim bataljonom kod Kundakova groba.

Nišićki bataljon ušao je od kote 1108 lijevo u Crnu Rijeku i zauzeo položaje na potezu Gaj-Meškova prodavnica (Hasići)- Šehići- Kota 1006 (iznad Drinčića). Na ovim linijama se ostalo do kraja rata i odbijeno nekoliko narednih ofanziva.
Idi na stranu - |listaj dalje|