fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 21059 - 16.03.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (0)

Povlačenje iz Ravni


Borbe su utihnule u sumrak tog 5. 11. "94. kada je stiglo naređenje iz komande brigade za povlačenje. Borci su bili tužni kao da napuštaju nešto najmilije, liniju utvrđenu mukotrpnim radom tokom proljeća i ljeta, koja je odbranjena u više žestokih ofanziva i na kojoj je neprijatelj pretrpio velike gubitke.

Lijevo od nas već se ranije povukao Okruglički bataljon sa položaja na Golom brdu i dalje prema Toljenku tako da je naših pedesetak boraca ostalo duboko u teritoriji pod kontrolom neprijatelja i trebalo se povući u što kraćem roku jer je kao damaklov mač visila nad našim glavama realnost padanja u okruženje.

Umorni do bola i iscrpljeni do krajnjih granica borci Nišićkog bataljona su vukli teško naoružanje i sanduke sa municijom i do kilometar udaljene komande dok su neprijatelji već palili rovove naših susjeda uz šenlučenje, ciku i vrisku. Zahvaljujući nadljudskim naporima svo teško naoružanje i MTS su evakuisani sa naše linije. Dok su se čekali i poslednji borci sa linije jedan borac iz Semizovačkog bataljona nekontrolisano i iz čista mira počeo je da puca ispred komande u Ravnima po putu i grupi okupljenih boraca i nekim čudom ranio samo jednog svog saborca u nogu.

Nakon sat vremena poslije naredbe za povlačenje sve je bilo upakovano u kamion i borci su se preko polja uputili prema kućama Đuka. Ostao je kamion sa naoružanjem i MTS-om, napunjen do vrha. Vozač iz Semizovca pristao je nakon dužeg ubjeđivanja da pokuša izvući kamion prema Crnoj Rijeci.

Put iz Ravni vodi preko polja i jedino njime je bilo moguće izvući kamion. Udaljenost od puta do Golog brda na kome su već bili muslimani bila je oko 200 m vazdušne linije. Krenulo se polako i bez osvjetlenja. Ispred kamiona išli su zamjenik komandanta i borac Dragiša M. a na kamionu sa mitraljezom je bio Miodrag Šiljak. Po 30-50 metara idu pješaci pa im priđe kamion, pa novo micanje. Zauzeti slavljem i šenlučenjem neprijatelji nisu primijetili ni čuli kad im je ispred nosa pod okriljem noći prošao kamion pun municije i naoružanja koji je bezbjedno stigao na odredište.

Okupljeni na raskršću puteva koji vode za Mačak i Stari Krst borci su se oko 20 časova sastali sa komandantom Malim koji je došao sa Mačka i tek tada upoznat sa situacijom. Na Mačku je ostala naša brigadna vojna policija.

U skladu sa naređenjem borci su tokom noći razvedeni iznad Šehovića, do rampe i početka Stuparevačke kose gdje je bio spoj sa Okrugličanima a desno do Popratnih strana gdje bi trebalo da je Igmanska brigada. Tu na livadi borci su dočekali jutro 6. novembra 1994. godine.
Idi na stranu - |listaj dalje|