fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 20846 - 27.02.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (1)

Mačak


Nakon što je teškom mukom zauzeto u decembru "93. godine uzvišenje Mačak bilo je posjednuto od Prve sarajevske brigade iz Lukavice.

Kada je Nišićki bataljon premješten u Ravne u aprilu '94. jedna četa (borci iz Buljetovine, Hadžića, Lađevića) je ostala u Lađevićima a zona odgovornosti bataljona obuhvatala je i Mačak s tim da je do dolaska III čete iz Lađevića Mačak pokrivala I sarajevska brigada.

Linija na brdu bila je na livadi, bez zaklona sem ostataka porušenih kuća, sa dominantnom kotom 1113. Desno je ulazila u šumu, gdje je bio spoj sa Igmanskom brigadom. Neposredno iza linije bila je spaljena šuma koja je ličila na prizore iz filmova apokalipse, gdje ni jedno stablo nije bilo čitavo a tu se odigravala bitka kod zauzimanja Mačka u novembru i decembru "93.

Od samog dolaska na Mačak naše III čete pojavljuje se niz problema koji su se vukli i gomilali do njegovog pada.

Lijevo od Mačka bila je livada preko koje je tekao potočić. Ta livada je bila nepokrivena rovovima u dužini oko 300m vazdušne linije do Hajdi gdje su bili borci iz Semizovačkog bataljona, koji su bili pridodati nama a koji su se uvijek bunili zbog nepokrivene desne strane. Oni su takođe jako malo radili na utvrđivanju jer su se smjenjivali svakih 7 dana a isti borci na ovo mjesto su dolazili u jako velikom vremenskom razmaku.

Na potezu između Hajdi i Mačka izvršeno je intenzivno miniranje a povremeno je noću interventni vod pokrivao liniju.

Novodošli naši borci na Mačku dugo su izbjegavali da rade na utvrđivanju svojih položaja, koristeći podrume kao zaklone. Tokom dana po Mačku je djelovao PAM i snajper sa Divić grada i Pogladina uz povremeno granatiranje tako da je bilo i opasno raditi bilo šta na otvorenom. Česte su bile smjene komandira jer su vladali jako loši međuljudski odnosi prenešeni iz sela. Ova četa je bila mala po brojnom stanju, koje je imalo tendenciju stalnog smanjivanja, tako da je pridodata II četi.

U neprijateljskoj ofanzivi iz avgusta "94. nije bilo napada na Mačak.

Na spoju sa Igmanskom brigadom bio je rov iz kojeg su neki borci odsustvovali i po tri-četiri mjeseca, bavili se ličnim "biznisom", otišli u Srbiju pa zaboravili da se vrate i slično, što je uslovljavalo da i drugi počnu da propuštaju smjene. Ovaj rov bio je jako slabo utvrđen, bez ukopavanja, jako "pristupačan" sa bokova, što je neprijatelj dobro snimio prilikom izviđanja i pripremanja za ofanzivu koja je uslijedila 5. 11. 1994. godine.
Idi na stranu - |listaj dalje|