fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ilijas - 20819 - 26.02.2009 : Mladjo - best (3)

Ravni Nabozic


Ponovo moram da intervenišem u namjeri da pojasnim jedan događaj o kome piše "Vogošćanin Pravi", te da vam pojasnim šta je Nabožić značio u toku rata.

Nabožić je bio poprište teških i krvavih borbi tokom cijelog rata, a na dijelu fronta na kome je dejstvovala 1. Il. pbr. Kako bih vam ukratko dočarao kakve su se borbe na tom pravcu vodile navešću vam samo nekoliko najbitnijih podataka:

 • To je pravac na kome je Il. br. sedam puta pomjerala liniju odbrane s ciljem odbacivanja neprijatelja što dalje od komunikacije Ilijaš-Srednje. U svakom našem napadu neprijatelj je trpio teške gubitke, a radi se o 126. brdskoj brigadi kojom je komandovao Enes Durak.

 • Kote 996, 1021, 1007 su samo od nekih bitnijih objekata na Nabožiću kojima su naše jedinice bez ičije pomoći uspjele da ovladaju.
 • U junu 95, kako pomenu "Vogošćanin Pravi", neprijatelj je uspio da ovlada samo objektom 1007 u zoru prvog dana ofanzive neprijateljskih snaga na naše položaje na tom dijelu fronta. Taj dio naše linije je branila združena četa 1. Ilijaške pbr, koja je u principu bila i najslabija jedinica na čitavom frontu, a sve zbog svog starosnog i mješovitog sastava. Naša jedinica nije uspjela da pruži neprijatelju ozbiljniji otpor, tako da neprijatelj, nakon što je ovladao trig. 1007, prelazu u gonjenje naših snaga u pravcu 1021 i "okrugle njive", kao pomoćnog pravca napada, a sa ciljem obezbjedjenja uslova za izbijanje u mjesto Semizovac u sledećem zadatku.

  Jedinice koje su prve krenule da pomognu našim jedinicama na ugroženom pravcu upadaju u neku vrstu neprijateljske zasjede, jer se ne uvode u borbu na propisan način (idu kamionom na prvu liniju), tako da grupa od 15 naših vojnika, mahom pripadnika radnog vod, izlazi na trig. 1021 samo 5 min. prije neprijateljskih snaga, ovladava njime i u klasičnoj zasjedi, bez podrške bilo koga, osuđeni na sigurnu smrt, uspijevaju da zaustave dalji prodor neprijatelja i nanose mu teške gubitke. Samo da pojasnim zašto rekoh na sigurnu smrt: Lijevo 2km i desno isto toliko nije bilo niti jednog našeg vojnika, a ispred sebe imaju oko 200 dobro obučenih i sposobnih vojnika. Takođe, u trenutku kada oni izlaze na 1021, manja nepr. jedinica jačine voda je bila iza leđa našim snagama nekih 500m, u rejonu Okrugla Njiva.

  Nakon 15-ak min. vječnosti dolazi im PJP CSB Sarajevo i zajedničkim snagama odbijaju još jedan napad, te potiskuju neprijatelja sa Ravnog Nabožića i spašavaju 4 naša borca koji su bili ostali u potpunom okruženju.

  U toku te veličanstvene borbe ni jedan borac 1. il. pbr nije pretrpio niti lakše ranjavane, što posebno ističem, jer je vojnički bilo perfektno odradjeno.

  Pravac Čemerska planina - Nabožić - Semizovac je glavni pravac napada neprijatelja na tom dijelu fronta. Par dana nakon toga neprijatelj pregrupiše snage, te mijenja težište napada i pokušava pravcem sela Korita-Lipa-Motka da postigne željeni cilj.

  Od svega što si naveo, istina je samo jedno: Na tom pravcu je zaista napadala 7. muslimanska, s kojom sam se i lično tukao 2 puta u toku rata, i mogu ti reći da je bila izuzetno kvalitetna jedinica koju sam posebno respektovao, a i bilo mi je zadovoljstvo da se s njima pobijem, ma koliko to sada izgledalo nekome čudno.

  Dogadjaj o kome ti pišeš, a vezano za "Koverat 2", je vjerovatno "Lipa" ili "Kameničke stijene", jer Nabožić, na svu sreću, bio u sigurnim rukama slavne 1. ilijaške.
 • Idi na stranu - |listaj dalje|