fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 20767 - 24.02.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (1)

Pakleni avgust '94. -treći dio


Dan peti bio je petak i džuma tako da tada nije bilo napada. Kako je lijevo od nas bila velika praznina izvršili smo korekciju linije ispod kuće Nove Perišića kako bi produžili svoju liniju i "dohvatili" ispod Zubeta spoj sa Okrugličkim bataljonom.

Sledećeg dana neprijatelj je napao negdje iza podneva kako bi utvrdio gdje smo. To su bili momci obučeni u plave kombinezone, sa plavom maramom oko glave vezanom na gusarski način. Nakon pola sata napada su se povukli. Nakon ovoga uslijedilo je granatiranje naših položaja kao i objekata u kojima su bile komanda i prateće jedinice, bez posljedica.

U nedelju je bila televizijska ekipa sa Pala koja je snimila prilog o herojima odbrane visoravni iz Nišićkog bataljona i te večeri smo bili na centralnom dnevniku.

U ponedeljak počelo je mirno. Oko 9 časova borci na liniji koji su pomjereni gradili su nove zemunice. U pomoć je došao i radni vod iz Ilijaša. Da bi se ubrzali radovi za obaranje stabala i pravljenje zemunica korištena je motorna pila, tako da se nije čula granata.

Borac Prve čete Dragan Đokić iz Čevljanovića, star 37 godina, poginuo je tog ponedeljka 8. 8. 1994. godine od granate sa Selačke planine. Poginula su i dva pripadnika radnog voda iz Ilijaša, Panić i Joksimović. Teško je ranjen Boro Leka, otvoreni prelom butne kosti.

Uključena su sva raspoloživa sredstva neprijatelja za granatiranje. Sem haubice minobacači 82 mm dejstvovali su iz Kojića lagera, Tramošnjaka, Musića. Teško je ranjen naš Dragan Delipara, u vrat neposrednu pored kičme.

BST je sa Divič grada gađao zgradu u kojoj su bili komanda, centar veze, baza interventnog voda i magacin MTS-a.

Tri granate iz BST-a pale su u kratkom vremenskom razmaku na udaljenosti oko 5 m od prozora koji je očito bio cilj. Još dvije granate pogodile su ponovo u jedno malo uzvišenje pod prozorom.

Osmatranjem se jasno vidjelo da je lokacija BST-a na jednom proplanku na vrhu uzvišenja Divić grad. Taj proplanak bio je ucrtan na topografskoj karti. Naš Uroš je računao elemente za gađanje tog položaja minobacačem 120 mm i taj postupak je izgledao kao vječnost. Kada je konačno naš MB ispalio granatu ona je kao rukom vođena pogodila tačno u mjesto odakle je dejstvovao neprijateljski BST. Otada se više nije javio.

Poslije ovoga napadi neprijatelja su splasnuli i sem jačih provokacija tromblonima i pješadijskim naoružanjem nije bilo ozbiljnijih napada. Povremeno je dejstvovao po nama MB 82 mm, tek da se ne opustimo.

Neprijateljska artiljerija sa Selačke planine svakodnevno je gađala srpska sela koja su još bila naseljena. Najžešće je dejstvovano po Nišićima gdje su sve kuće izrešetane gelerima a gađane su i Zlotege, Buljetovina, Paljika.

Muslimanski komandant MAD-a (mješoviti artiljerijski divizion) iz Vareša, koji je upravljao dejstvima sa Selačke planine, Džafer Herić (iz Ivančića), poznavao je kao svoj džep ovaj kraj jer nije bilo kuće u kojoj prije rata nije pojeo bar kilu suvog mesa i popio litar rakije. Gađali su i sahrane i svako okupljanje ljudi kao i vozila na magistralnom putu i svim lokalnim putevima.

Za to vrijeme pokrenuta je naša ofanziva u pravcu Čemerske planine. Vrbasovi heroji i borci iz Hercegovačkog korpusa koje je vodio pukovnik Rodoljub Anđić, veliki srpski heroj, u nedelju 21. 8. "94. zauzeli su zloglasno zločinačko uporište Korita i nastavili "uz brdo". Ovo je značajno popravilo moral naših boraca.
Idi na stranu - |listaj dalje|