fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ilijas - 20751 - 23.02.2009 : Razvigor - best (1)

Pocetak ofanzive


Uvereni da im je plan o 'deblokadi' Sarajeva doveden do perfekcije i da znaju sve 'slabe tačke četnika', generali 'Armije BiH' su dali znak za početak ofanzive.

Ofanziva na Srpsko Sarajevo je počela 15. juna u ranim jutarnjim časovima. Oko 60 hiljada najboljih muslimanskih vojnika je sa svih strana napalo na srpske linije odbrane. Početni uspeh postigla je 7. muslimanska brigada koja je posle svega nekoliko minuta borbe uspela da probije srpske linije odbrane na Ravnom Nabožiću kod Ilijaša. Nakon pogibije nekoliko vojika, a među njima i najboljeg borca ove brigade Rifeta Koprdže, 7. muslimanska brigada je zastala. Srpska odbrana je munjevito reagovala na ovu opasnost.

Snage Specijalne policiske brigade brzo su posele stare rovove koje je VRS imala na ovom području još 1992. godine i spremno u tim rovovima dočekale borce 7. muslimanske brigade u nastupanju. Posle kratke i žestoke borbe, pripadnici 7. muslimanske brigade su zaustavljeni, a kada ih je počela da tuče i srpska artiljerija krenuli su u povlačenje.

Ako je neko od učestvovao u pomenutom događaju, bilo jako lepo da nam ih detaljno opiše.

Brojčani odnos između VRS i 'Armije BiH' na sarajevskom ratištu tokom te najveće muslimanske ofanzive tokom leta 1995. godine je bio skoro neverovatan. 'Armija muslimanske BiH' je tada imala oko 120. 000 svojih najboljih vojnika, dakle više od polovine svog brojnog stanja u to vreme. Samo njihov 1. korpus imao je tada 87 hiljada boraca, po njihovim podacima. I još oko 35 hiljada najboljih boraca iz ostalih korupsa bilo je dovedeno na spoljni front Sarajevskog ratišta. VRS je tada na spoljnom i unutrašnjem frontu imala samo 21. 000 vojnika. Bilo je dakle šest poturica na jednog srpskog vojnika. I pored toga, vitezovi Srpskog Sarajeva su odbranili grad i ponovo okitili srpske ratne zastave besmrtnom slavom.
Idi na stranu - |listaj dalje|