fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 20706 - 19.02.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (0)

Proljeće '94. - Lađevići


Područje između Lađevića i Kunosića je obraslo crnogoričnom gustom šumom a zove se Menđeraš. Naša Treća četa dobila je zadatak da pokrije čitav potez kroz šumu. Njihove kuće bile su u Lađevićima, Buljetovini i Hadžićima, rubom šume, i neko "odozgo" je zaključio da je najbolje da upravo oni pokriju ovaj teren neposredno prema Polomu i Moševićkom brdu, gdje je bilo jako uporište neprijatelja.

Početak linije bio je na jednoj livadi iznad Stomorina, gdje je iskopana tranšeja, pa onda uz brdo niz zemunica građenih od balvana, sa grudobranima od debala, prema Kunosićima.

Linija je bila jako čudno ukomponovana, ispočetka gusto nabijeni i bliski "rovovi" a nakon toga rupa od oko kilometar pa poslednji "rov" na samom kraju šume. U poslednjem rovu bili su oni najodvažniji ukopani za kružnu odbranu, predvođeni izuzetno vrijednim i odgovornim inžinjerom P. E.

Obilazak linije bio je avantura jer je od predzadnjeg do zadnjeg rova bilo petnaestak minuta hoda nekom stazom koja je većim dijelom išla rubom provalije i često su tu prolazile izviđačke grupe neprijatelja.

U onoj tranšeji sa početka linije smjenjivale su se razne jedinice: apatinski Četnici (pucaju cijelu noć da odagnaju strah), čak i 16. "garava" brigada iz Prijedora. Lijevo od tranšeje bilo je minsko polje kroz koje je vodio uzak prolaz za pristup liniji.

Minobacačku podršku davala su tri naša minobacača od 82 mm skrivena u jednoj dolini, oko 200 m od linije kao i naše haubice 122 mm.

Napad neprijatelja počeo je u rano jutro 12. aprila. Krećući se linijom na neprijatelje koji su krenuli da prođu sa leđa našim rovovima naišao je Budimir Perković. U neravnopravnoj borbi Budimir je poginuo a svojom pogibijom omogućio ostalima da reaguju i odbiju žestok napad. Kada se uključila artiljerija neprijatelj se povukao prema Polomu.

Kasnije je posvećeno više pažnje miniranju i daljem utvrđivanju linije. Napadi su bili gotovo svakodnevni jer su naše jedinice napadele neprijateljske položaje prema Koritima. U pripravnosti je bio naš interventni vod u Lađevićima i pružao pomoć borcima na liniji u vrijeme napada.

U julu je ova naša četa prebačena na Mačak i tako je prvi put bataljon imao jedinstvenu zonu odgovornosti.
Idi na stranu - |listaj dalje|