fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 20686 - 17.02.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (0)

Proljeće '94. - Ravne


Drugu godišnjicu od početka ratovanja dočekali smo u podnožju planine Zvijezde i ponovo u sastavu Ilijaške brigade. Nova komanda bataljona, novi tereni, nove obaveze. Borci prve i druge čete su raspoređeni na položaje udaljene oko 7 km od njihovih kuća, tako da je sada bilo znatno teže vršiti "hokejaške" smjene. Treća četa ostala je na položaju iznad Stomorina i Lađevića, neposredno kod svojih kuća, jer se tu očekivala ofanziva neprijatelja.

Naša linija odbrane obuhvatala je Mačak, Hajde, pa kroz šumu na brdo Tramošnjak i do Zubeta. Kako nismo imali dovoljno vojske za pokrivanje linije, pridodati su nam borci iz drugih jedinica: na Mačku iz Prve sarajevske brigade, u Hajdama iz Semizovačkog bataljona a iznad Zubeta radna obaveza iz Ilijaša. Naši borci su se ukopali i utvrdili, dok su ove druge jedinice, sem Ilijašana, brojale sate do smjene zaklonjeni iza "pancirnih" deka, sa 2-3 debla naređana po visini kao grudobranima.

Interventni vod bio je u Lađevićima a u Ravnima je bila jedna jedinica šarolikog sastava kao podrška kojom je koordinirao Bato iz Rajlovca. Da, tu su bili i tzv. Četnici iz Apatina vojvode Jove Ostojića. Oni nisu bili za upotrebu u bilo koje ratničke svrhe i njihov boravak je više ličio na ekskurziju. Ubrzo su se izgubili u nepoznatom pravcu.

Početkom aprila "94. krenula je i ofanziva neprijatelja na naše položaje dostignute u decembru "93. Na položaje Nišićkog bataljona žestoki udari vršeni su u Lađevićima a na liniju "Ravne" akcija neprijatelja krenula je 22. 4. 1994. godine. Neprijateljski diverzanti uspjeli su se ubaciti u jedan šumarak na spoju između naše Prve čete i Ilijašana. Dva rova su ostala prazna jer su bila pokrivana samo povremeno i privremeno i kroz ostavljeni prolaz neprijatelj je prišao sa leđa našem isturenom rovu koji se našao u okruženju.

Jedinice iz pripravnosti prišle su neprijatelju s" leđa i onda se razvila bliska borba, između stabala. Dva rova su povraćena u naše ruke a neprijatelj se pregrupisao i pružao žilav otpor. U okršaju su korištene ručne bombe i do prevage je doveo jedan nedostatak naoružanja neprijetelja. Naime, njihove ručne bombe bile su neke iz "domaće radinosti" i nisu imale veliku ubojnu moć (to su bile crne bombe sa crvenom kašikom).

Napad je uspješno odbijen i na našoj strani je bilo 7 ranjenih, bez poginulih. Neprijatelj je imao znatno više gubitaka. Jednog poginulog borca nisu uspjeli odvući prilikom povlačenja i on je kasnije ukopan u muslimansko groblje u Zubetima. Prezivao se Čampara a imena se ne sjećam.
Idi na stranu - |listaj dalje|