fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 20507 - 06.02.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (1)

Crna Rijeka II


Područje Visoravni u to doba pokrivala su dva naša bataljona, Nišićki i Okruglički, stacionirani svaki na svom području življenja. Putna komunikacija između dvije jedinice kao i između ta dva područja jednim dijelom je, od Kamene ćuprije do Hadžića (oko 1 km) vodila bukvalno rubom Crne Rijeke, odnosno njenog dijela Drinčići, zvanog Koreja.

Naoko nezainteresovani muslimani iz svojih zemunica pratili su sve pokrete, brojali aute, kamione, putnike, vojnike, oruđa i slali odmah izvještaje svojima za Vareš. Naročito je karakterističan bio Alija Zukić, koji je kao oduševljen pritrčavao da mahne komšijama a u stvari da utvrdi identitet "prolaznika". Područje oko puta je bilo minirano, što je "osjetio" DE sa svojim kamionom i jedna 150-ka.

Crnoriječki odred u sastavu 126. brdske brigade napravio je odbrambenu liniju u obliku potkovice prema srpskim selima i ukopavao se od početka rata.

Rukovodstvo crnoriječkih muslimana, braća Balta, Mirsad i Mehmedalija, Fuad Alikadić i dr. bili su "naslonjeni" na Vareš i predsjednicu općine Mervanu Hadžimurtezić ali i časnike HVO-a Antu Pejčinovića, Zvonka Dužnovića i Ivicu Gavrana. Ovi Hrvati dolazili su i kod nas na pregovore u ljeto 93", u komandu bataljona, pregovarali sa predstavnicima II romanijske, a poslije pričali muslimanima što su vidjeli i čuli.

Na kakanjsko-vareškom području prije ovog rata živjelo je preko 25 hiljada Hrvata. Kada je početkom juna 1993. godine došlo do rata između Hrvata i muslimana, nakon nekoliko sukoba u kojima se desio i pokolj muslimana od strane Hrvata u selu Stupni Do, to područje dospjelo je pod nadzor Armije BiH, došlo je do egzodusa 20 hiljada Hrvata sa ovih prostora. Konvoji Hrvatskog stanovništva su prošli preko naše teritorije za Sokolac a vojno sposobni su zaposjeli liniju odbrane prema muslimanima lijevo od Brgula u dužini oko 14 kilometara i držali je do 1. avgusta 1994. godine.

Kada je 31. jula 1993. godine probijen i pušten u upotrebu tunel ispod aerodroma došlo je do izlaska velikog broja jedinica iz Sarajeva i pregrupisavanja za napad na vanjski prsten. Velika prilika im je bila da iz pravca Crne Rijeke krenu i pregaze Visoravan što su i namjeravali učiniti i tako deblokirati opsadu Sarajeva. Da bi to spriječili Srbi su morali hitno reagovati i pregrupisati svoje jedinice na ovo područje i u najkraćem mogućem roku uvezati liniju odbrane. Zato je krenula operacija "Pancir 93", 8. 11. 1993. godine u kojoj je najviše nagrabusila Crna Rijeka.
Idi na stranu - |listaj dalje|