fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 20506 - 06.02.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (0)

Crna Rijeka I


Muslimani su je zvali Kamenica a prema popisu od 1991. godine imala je 1042 stanovnika, od toga 993 muslimana, 43 Srba, 3 Jugoslovena i 3 ostalih. Stanovništvo je bilo u prosjeku znatno mlađe u odnosu na srpsko u neposrednoj okolini, jer su Srbi u znatnijoj mjeri preseljavali naročito u Vogošću, Ilijaš, Semizovac.

Još 1941. godine jake ustaške snage iz Crne Rijeke pokušale su da počiste srpsko stanovništvo u okolini (nije još bilo podjele na partizane i četnike) a Srbe je od istrebljenja spasila jedinica Borka Radovića iz Knežine koja je potisla ustaše za Vareš, odakle se nisu vraćali do 50-ih godina prošlog vijeka.

Selo dominantno po veličini i broju stanovnika na Nišićkoj visoravni za ovaj "naš" rat počelo se spremati intenzivnije negdje od septembra 1991. godine, što se moglo vidjeti po momcima koji su naprečac počeli nositi beretke svijetlo zelene boje a neki od njih su pokazivali u autobusu čudno oblikovane noževe sa krivim oštricama. Ubrzo su počeli krstariti po putevima zalazeći i u srpska sela obučeni u čohana odijela rezervnog sastava MUP-a, sa heklerima i automatskim puškama.

Izbijanjem rata došlo se do specifične pozicije zbog politike koju je praktikovalo lokalno srpsko rukovodstvo a što se svodilo na "nećemo ih dirati da ne bi oni nas, ima ih puno više".

Srbi iz Crne Rijeke, koji su živjeli u zaseoku Nanići i Gradina (nije ona od prije) iselili su u kompletu nakon incidenta koji su izazvali muslimani uveče 11. maja "92. tako što su zapucali u pravcu srpskih straža. Nakon ovoga Crna Rijeka je ostala etnički čista.

Prolazili su dani, mjeseci, padala su muslimanska uporišta a 1993. godinu Crna Rijeka je dočekala kao jedino muslimansko uporište na "gornjem" dijelu opštine Ilijaš. Prva polovina "93. poznata je po procvatu "trgovine" među zaraćenim stranama. Glavni pravac kretanja robe bio je Vareš a počelo je konvojem Žuge Milovana koji je imao dozvolu Vlade RS da trguje sa preduzećem "Jakić" iz Vareša. Kada je poslije niza peripetija, protivljenja Ratka Adžića, blokada, deblokada, zaglavljivanja, čupanja i drugih scena konvoj srećno uplovio u Vareš to je bila signalna raketa za razne biznismene, švercere, protuve, kurve i đidije, lokalne ili one iz "zaleđa", da otpočnu sopstvene biznise, pojedinačno ili organizovano.

Put šverca išao je jedinim mogućim putem koji je vodio rubom Crne Rijeke, preko Hadžića, Toljenka, Šikulja, stazama i bogazama u rupu zvanu Šikuljska Rijeka ili po novome Šentilj. Tu je sve tokove robe i novca kontrolisao sa svojom ekipom legendarni trgovac i narodni guslar pokojni Mlađen Leka, zvani Vuk ili Kurjak. Sa druge strane su bili šokci iz Vareša i nekih 2-3 mjeseca bilo je zlatno doba biznisa, najviše su "išle" cigarete, konjak i kafa (zelena, u rinfuzi). Bilo je i sekundarnih "šentilja" gdje se prodavalo direktno muslimanima, kao što je šuma između Hadžića i Drinčića (dio C. R. ). Sve je omeo muslimansko-hrvatski sukob koji je uslijedio.
Idi na stranu - |listaj dalje|