fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 20505 - 06.02.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (0)

Moševićko brdo


U decembru 1992. godine naše jedinice povučene su sa Čemerske planine jer nije bilo uslova da se u zimskom periodu dostavlja hrana, MTS i vrši smjena boraca koji su držali u kružnoj odbrani ovo područje.

Velika površina terena ostala je "ničija" teritorija do marta naredne godine. Tada su od strane 126. brdske brigade, koju su sačinjavali mahom muslimani sa područja opština Ilijaš i Vogošća, posjednuti položaji na kotama Polom i Moševićko brdo, koje dominiraju prostorom između Nišićke visoravni, Srednjeg i Karaule. Naša komanda je znala dan i čas dolaska muslimanskih jedinica ali ništa nije preduzimano da se oni eventualno preduhitre.

Poslije ovoga muslimani su se na ovim položajima ukopavali više od godinu dana, a naše akcije za uzimanje ovih kota počele su tek nakon završetka operacije "Pancir" i nakon što su muslimani u proljeće 1994. godine počeli značajnije da napadaju na naše položaje koji su bili postavljeni na potezu Stomorine-Menđeraš-Kunosići.

Nakon nekoliko naših ofanziva na ovo muslimansko uporište koje nisu dale rezultat, u oktobru 1994. godine Moševićko brdo je zauzeto na način opisan od strane Vogošćanina Pravog.

11. oktobra "94. poginuo je na Moševićkom brdu komandant 16. divizije 1. korpusa tzv. Armije BiH Hašim Spahić i muslimanske jedinice su u opštem rasulu pobjegle prema Brezi. Izviđanja terena na prostoru od Moševićkog brda do Čemerna ukazala su na nepobitnu činjenicu da muslimana nigdje nije bilo "ni u Božićnoj plećki".

Naše jedinice nisu upućene na teren u dubinu, sve jurišne ekipe su vraćene a posjednuta je linija koju su prethodno muslimani utvrdili. U muslimanske rovove, na teren koji muslimani poznaju kao svoj džep, nagurana je redovna vojska, momci od 18-19 godina koji nisu imali blage veze sa ratovanjem. Nakon dva dana muslimani su ovu djecu počistili za pola sata i povratili svoje rovove.

Nakon ovoga muslimani su 4. 11. "94. pokrenuli svoju ofanzivu, a o tome se može pisati mnogo više, drugom prilikom.
Idi na stranu - |listaj dalje|