fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

pjesme_junacke - 13616 - 08.07.2007 : Gromovnik Republika Srpska - best (0)

Propast carstva srpskoga


Poletio soko tica siva
Od Svetinje od Jerusalima,
I on nosi ticu lastavicu.
to ne bio soko tica siva,
Veće bio svetitelj Ilija;;
On ne nosi tice lastavice,
Već knjigu od Bogorodice,
Odnese je caru na Kosovo,
Spušta knjigu caru na koleno, ;
Sama knjiga caru besedila:
"Care Lazo, čestito koleno!
"Kome ćeš se privoleti carstvu?
"Ili voliš carstvu nebeskome,
"Ili voliš carstvu zemaljskome, ;
"Ako voliš carstvu zemaljskome,
"Sedlaj konje, priteži kolane,
"Vitezovi sablje pripasujte,
"Pa u Turke juriš učinite,
"Sva će Turska izginuti vojska;
"Ako l' voliš carstvu nebeskome, ;
"A ti sakroj na Kosovu crkvu,
"Ne vodi joj temelj od mermera,
"Već od čiste svile i skerleta,
"Pa pričesti i naredi vojsku;
"Sva će tvoja izginuti vojska, ;
"Ti ćeš, kneže, šnjome poginuti. "
A kad care saslušao reči,
Misli care misli svakojake:
"Mili Bože, što ću i kako ću?
"Kome ću se privoleti carstvu? ;
"Da ili ću carstvu nebeskome?
"Da ili ću carstvu zemaljskome?
"Ako ću se privoleti carstvu,
"Privoleti carstvu zemaljskome,
"Zemaljsko je za maleno carstvo, ;
"A nebesko u vek i do veka. "
Car volede carstvu nebeskome,
A nego li carsku zemaljskome,
Pa sakroji na Kosovu crkvu,
Ne vodi joj temelj od mermera, ;
Već od čiste svile i skerleta,
Pa doziva Srpskog patrijara
I dvanaest veliki vladika,
Te pričesti i naredi vojsku.
Istom kneže naredio vojsku, ;
Na Kosovo u dariše Turci.
Mače vojsku Bogdan Juže stari
S devet sina devet Jugovića,
Kako devet sivi sokolova,
U svakog je devet iljad' vojske, ;
A u Juga dvanaest iljada,
Pa se biše i sekoše s Turci:
Sedam paša biše i ubiše,
Kad osmoga biti započeše,
Al' pogibe Bogdan Juže stari, ;
I izgibe devet Jugovića,
Kako devet sivi sokolova,
I njiova sva izgibe vojska.
Makoš' vojsku tri Mrnjavčevića:
Ban Uglješa i vojvoda Gojko;
I sa njima Vukašine kralje,
U svakoga triest iljad' vojske,
Pa se biše i sekoše s Turci:
Osam paša biše i ubiše,
Devetoga biti započeše, ;
Pogiboše dva Mrnjavčevića,
Ban Uglješa i vojvoda Gojko,
Vukašin je grdni rana dop'o,
Njega Turci s konjma pregaziše;
I njiova sva izgibe vojska. ;
Mače vojsku Erceže Stepane,
U Ercega mloga silna vojska,
Mloga vojska, šezdeset iljada,
Te se biše i sekoše s Turci:
Devet paša biše i ubiše, ;
Desetoga biti započeše,
Al' pogibe Erceže Stepane,
I njegova sva izgibe vojska,
Mače vojsku srpski knez Lazare,
U Laze je silna Srbalj bio, ;
Sedamdeset i sedam iljada,
Pa razgone po Kosovu Turke,
Ne dadu se ni gledati Turkom,
Da kamo li bojak biti s Turci;
Tad' bi Laza nadvladao Turke, ;
Bog ubio Vuka Brankovića!
On izdade tasta na Kosovu;
Tada Lazu nadvladaše Turci,
I pogibe srpski knez Lazare,
I njegova sva izgibe vojska, ;
Sedamdeset i sedam iljada;
Sve je sveto i čestito bilo
I milome Bogu pristupačno.


Idi na stranu - |listaj dalje|