fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

pjesme_junacke - 13613 - 08.07.2007 : Gromovnik Republika Srpska - best (0)

Sveti Savo


Zbor zborila gospoda hrišćanska
Kod bijele crkve Gračanice:
"Bože mili, čuda velikoga!
Kud se đede car-Nemanje blago,
Sedam kula groša i dukata? "
Tu se desi Nemanjiću Savo,
Pa govori gospodi hrišćanskoj:
"Oj Boga vam, gospodo hrišćanska!
Ne govor'te o mom roditelju,
Ne govor'te, ne griješ'te duše:
Nije babo raskovao blago
Na nadžake, ni na buzdovane,
Ni na sablje, ni na bojna koplja,
Ni dobrijem konjma na rahtove;
Već je babo potrošio blago
Na tri slavna srpska manastira:
- Jednu babo sagradio crkvu:
B'jel Vilindar nasred Gore svete,
Krasnu slavnu sebe zadužbinu,
Vječnu kuću na onome sv'jetu,
Da se njemu poje leturđija
Onog sv'jeta kao i ovoga;
- Drugu babo sagradio crkvu:
Studenicu na Vlahu Starome,
Krasnu slavnu majci zadu-binu,
Svojoj majci carici Jeleni,
Vječnu kuću na onome sv'jetu,
Da s' njojzi poje leturđija
Onog sv'jeta kao i ovoga;
- Treću babo sagradio crkvu:
Milješevku na Hercegovini,
Krasnu slavnu Savi zadužbinu,
Vječnu kuću na onome sv'jetu,
Da s' i njemu poje leturđija
Onog sv'jeta kao i ovoga.
Ostaloga što preteče blaga,
Ostalo je blago poharčio
Zidajući po kalu kaldrme
I gradeći po vodam' ćuprije,
Dijeleći kljastu i slijepu;
Dok je duši mjesto uhvatio,
Sedam kula blaga poharčio:
Eto babo kud poharči blago! "
U glas viknu gospoda hrišćanska:
"Prosto da si, Nemanjiću Savo!
Prosta duša tvojih roditelja!
Prosta duša, a čestito t'jelo!
Što nosili, svijetlo vam bilo!
Što rodili, sve vam sveto bilo! "
I što reče gospoda hrišćanska
Na sastanku kod bijele crkve,
Štogođ rekli, kod Boga se steklo!
Idi na stranu - |listaj dalje|