fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

poturice - 12333 - 16.04.2007 : Gromovnik Republika Srpska - best (0)

Poturcavanje


Vreme poturčivanja naših poturčenjaka

Videli smo pisane podatke o pojedinačnom turčenju u našim krajevima i da glavno turčenje pada u XVII v To se doba slaže i sa tradicijama u našega naroda o tome Svuda poturčenjaci pamte 200 godina Taj su broj navodili i njihovi stari pre 50 godina taj nevode i ovi sada taj isti broj vlada i u predanjima bugarskih poturčenjaka, pomaka I ako je Njegošu bilo istorijski poznato vre me poturčivanja našega sve ta u Crnoj Gori, i on je pevao

Bogu šućur dvjesti su godinah
Otka paći vjeru prihvatismo
Izmećari dinu postadosmo

Stoga što se turčenje na razne načine proteglo kroz četiri i više vekova, broj 200 stalno se provlači kroz sva predanja U Kičevskoj oblasti poturčivanje se veže za Šaban pašu, ali se i tamo navodi broj 200 godina, i da su se turčili postupno sve do početka XIX v. I sama kičevska mahala Bačevci poturčila se pre 200 godina.

Pa i ovaj se broj slaže sa istorijskim faktima da su se naši u Južnoj Srbiji poturčili najviše posle seobe našega naroda pod Arsenijem Čarnojevićem i u vreme najjačega nadiranja Arnauta u naše zemlje. Međutim, i ako svi navode ovaj broj, velika većina poturčenjaka, po pričanju svojih starih, zna tačno od koliko su kole na poturčeni, samo neće uvek da kazuje Broj 200 im je ostao u amanet, kratak, i čini im se i lakonski odgovor. Pored toga, poturčenjaci u Tikvešu imaju predanje, da su se njihovi stari poturčili još kad se turska vojska nalazila onuda za vreme prvoga osvojenja ono g a kraja. Međutim, po drugom predanju, onom o janičarskom pritisku u ovoj oblasti mnogo docnije, i o preseljavanju hrišćana iz tikveških sela u Negotin i Kavadar, izlazi, da je to bilo negde krajem XVII veka, opet pre 200 250 godina.

U Tikvešu imaju predanje, da su sela Timjenik i Begnište poturčeni takođe pre 200 godina, i to se slaže sa vremenom u kome su bile iseljene prve hrišćanske porodice iz tih sela.

O poturčivanju Opolja u Prizrenskoj oblasti ima predanje, da ga je poturčio Kukli beg. Ovaj beg je živeo u XVI v. a u Opolju su poznati hrišćani sve do pre 120 godina. Poturčivanje u jeku i u Opolju bilo je tek od kako su onuda prodrli Arnauti.

U Debarskoj oblasti, u opšte, ima predanje, da je poturčivanje počelo takođe od200 godini na ovamo. I ako m ahom znaju koji se kra) kad poturčio, i da ima poturčenjaka iz celoga XVIII i prve polovine XIX v. , svi koji o tome hoće da govore, odgovaraju da su se poturčili pre 200 godina..
Idi na stranu - |listaj dalje|