fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_sekovici - 104625 - 15.10.2020 : Miki Sekovici - best (0)

Borbe na Pelemišima, 30. april 1994. godine


Odgovor za šifru "Kladanj:"

Što se tiče jedinica VRS koje su učestvovale u borbama 1994. godine na vraćanju Bandijerke, to je bilo nekoliko manjih jedinica iz okolnih mjesta, Kobre sa Osmaka, Garda, 2. odred Specijalne policije, Vukovi sa Drine i jedan dio 65. zaštitnog puka...

U samim borbama za povraćaj linije, poginulo je 4-5 boraca i njih 7-8 je ranjeno. Pored toga, desio se jedan incident na kraju ovih borbi, kada je nesmotrenim ponašanjem još jedan borac VRS izgubio život.

Da još jednom napomenem, ovde govorim o gubicima prilikom vraćanja linije a ne o gubicima kada ste vi napali i probili liniju...

RE: Borbe na PelemišimaIli, da budemo tačniji, u Borbama na Banijerki, koje su se desile 30. aprila 1994. godine, a imali su za rezultat povraćaj starih linija, poginuli su sledeći borci:

  • Stupar (Jovan) Ljubisav
  • Žepinić (Ljubo) Milisav
  • Petrović (Sretko) Zoran
  • Radojčić (Zdravko) Ljubiša

    Svi poginuli borci su sa opštine Šekovići. Među pripadnicima specijalnih jedinica, koje su učestvovale na povraćaju linije, nije bilo gubitaka.
  • Idi na stranu - |listaj dalje|