fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

autonomija - 103697 - 10.08.2019 : Dudy Schweiz - best (0)

O romanima 'Babo' i 'Kumarica'


Želi bih skrenuti pažnju na par greški koje su navedene na Forumu Autonomija u vezi pisanja u romanima "Babo" i "Kumarica".

Prvo: Za Akciju na Gladno Brdo odgovora je Kole koji je sa četom "Rambo" i borcima od Legije preko Huskarica brda pokušao zauzeti Gladno Brdo. Sam Legija je možda i stigao na Gladno brdo sa par svojih boraca, ali bez borbe i vratio sa nazad. Jer u svitanje krenula je kolona terenskih vozila preko Huskarica brda i ubrzo je počela paljba. Nakon dva sata Legija nas je pozvao i u panici naredio da se obruč po svaku cjenu mora probiti. Moja jedinica je bila dalje od tog mjesta, taj zadatak je morao da izvrši "Lovac" svojom četom, koji je to uspješno obavio ali sa velikim žrtvama.

Drugo: Siki iz Pantera nije poginuo dejstvujući sa tenka, nego je poginuo nekih 20 metara od tenka dejstvujući sa PM M-84. Nakon pola sata tu je pored tenka ranjen i Legija kada je protivnik dejstvovao po tenku iz Topa B1 tada sam mislio da je to bila Granata MB.

Treće: Legija mnogo više opisuje akciju na Gladno brdo, jer to je bila planirana akcija i prva akcija sa toliko poginulih. A poslije nje Legija je postao k-dant TG 2.

A na Kumarici u obje Korpusne akcije i mi smo pripremali napad samo po planu jedan sat poslije napada Korpusa. (Slučajnost ili nešto drugo, nikad nećemo saznati)

Kada je probijena linija i krajem januara pravcem Pupinovac-Latica brdo- Barake mi smo već nekoliko dana izvodili napade prema Domu i Pupinovcu.

A tako i početkom Marat bili smo sakupljeni na polaznom položaju Dizdarevići-Havica dolovi. U romanu "Kumarica" navodi se velika zasluga "Kobca" što je daleko od stvarnosti, jer jednostavno su se sve kockice složile u našu korist i na to vrlo mali uticaj imao je "Kobac" sa naše i Dudak sa protivničke strane. Najveće "zasluge" "Kobac" je imao što poslije ranjavanja Legije nije dozvolio popunu tenka municijom ili dovoženje još jednog tenka, što smo tražili i poslije za sumnjivo izvlačenje pripadnika Korpusa iz obruča.

To je istina, ali svako ima pravo na svoje viđenje. Bilo ne ponovilo se!
Idi na stranu - |listaj dalje|